دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


هدف کلی بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1398/10/7 | 
هدف کلی بهداشت حرفه ای:
حفظ وارتقاء سطح سلامتی شاغلین کارگاههای تولیدی ،صنعتی،خدماتی ومعدنیوکشاورزی منطقه تحت پوشش.
برای رسیدن به هدف بهداشت حرفه ای راهکارهای زیادی وجود دارد که عمده ترین ومهمترین آنها عبارتند از:
  1. شناسایی ،ارزیابی وکنترل یا حذف عوامل زیان آور فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی وارگونومیکی محیط کار
  2. پیشگیری از بروز وشیوع بیماریهای ناشی از کار با انجام معاینات بدو استخدام وادواری شاغلین
  3. پیشگیری از بروز حوادث شغلی
  4. کمک به سلامت روان شاغلین وبازتوانی لازم به شاغلین حادثه دیده
الف-عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار
عوامل زیان آور فیزیکی عبارتند از:
1-صدا 2- ارتعاش 3- روشنایی 4-اشعه 5-گرما ورطوبت 6- سرما 7- فشارپایین و یا بالا
هریک از این عوامل دارای استاندارد وحدود مجاز است که در کتاب حدود تماس شغلی کمیته فنی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی عنوان شده است.
ب- عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
با توجه به تنوع زیاد  مواد شیمیایی مورد مصرف در صنایع وکارگاههای تولیدی مختلف این عوامل را در سه دسته بزرگ  1- آئروسل( گردوغبار و دود فلزی ) 2- گازوبخار تقسیم بندی  می نمایند.
ج- عوامل بیولوژیکی محیط کار
انواع ویروسها ،باکتریها ،قارچ ها وانگل ها و..... را می توان نام برد که در محیط کار مشاغل کشاورزی ودامداری و...ممکن است وجود داشته باشند.
د- عوامل ارگونومیکی محیط کار
علم ارگونومی به عبارت ساده تر یعنی تطبیق ماشین با انسان ویا تطبیق محیط کار با انسان می باشد .که دراین زمینه می توان به وضعیت های نامناسب کاری کارگران ، کار با ابزار نامناسب ، حمل نامناسب بار و.... اشاره کرد که می تواند در صورت عدم کنترل باعث ایجاد عوارض ومشکلات اسکلتی عضلانی در شاغلین شود.
  • هریک از این عوامل توسط آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای بخش دولتی)معاونتهای بهداشتی ) وشرکتهای بخش خصوصی قابل اندازه گیری وکنترل می باشند.

دفعات مشاهده: 1669 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر