دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پیشگیری از ویروس کرونا در محیط های کاری

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 


 

دفعات مشاهده: 3166 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناخت کرونا ویروس، پیشگیری و مراقبت

 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 


 

دفعات مشاهده: 4063 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آشنایی با ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 4390 بار   |   دفعات چاپ: 113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناخت ساختار خانواده کرونا ویروس

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 4684 بار   |   دفعات چاپ: 117 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت اضطراب و نگرانی های مربوط به ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 4415 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خود مراقبتی در برابر ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 4553 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروتکل تشخیص و درمان بیماران مشکوک به کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 6352 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تغذیه در خصوص پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 4418 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

موارد قانونی در خصوص بیماران کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 4399 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتقال پیام‌های آموزشی در بحران‌ها و بلایا با تمرکز بر ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 4371 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

لوازم حفاظت فردی در ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 

دفعات مشاهده: 4720 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط خطر در خصوص بیماری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 4117 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل پاسخ بیمارستانها به بحران کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 

دفعات مشاهده: 4144 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استراتژی سازمان جهانی بهداشت در خصوص کنترل و پیشگیری از انتقال عفونت ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

دفعات مشاهده: 3923 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کاهش اضطراب جامعه پزشکی در خصوص ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

دفعات مشاهده: 4025 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر