دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پیشگیری از ویروس کرونا در محیط های کاری

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 


 

دفعات مشاهده: 3887 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناخت کرونا ویروس، پیشگیری و مراقبت

 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 


 

دفعات مشاهده: 4877 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آشنایی با ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5113 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناخت ساختار خانواده کرونا ویروس

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5474 بار   |   دفعات چاپ: 144 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت اضطراب و نگرانی های مربوط به ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5148 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خود مراقبتی در برابر ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5380 بار   |   دفعات چاپ: 148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروتکل تشخیص و درمان بیماران مشکوک به کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 7293 بار   |   دفعات چاپ: 166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تغذیه در خصوص پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5170 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

موارد قانونی در خصوص بیماران کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5150 بار   |   دفعات چاپ: 144 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتقال پیام‌های آموزشی در بحران‌ها و بلایا با تمرکز بر ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5097 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

لوازم حفاظت فردی در ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 

دفعات مشاهده: 5579 بار   |   دفعات چاپ: 126 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط خطر در خصوص بیماری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 4835 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل پاسخ بیمارستانها به بحران کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 

دفعات مشاهده: 4994 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استراتژی سازمان جهانی بهداشت در خصوص کنترل و پیشگیری از انتقال عفونت ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

دفعات مشاهده: 4662 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کاهش اضطراب جامعه پزشکی در خصوص ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

دفعات مشاهده: 4838 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر