دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرایط حمل و نقل نمونه و کشت ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/2/23 | 
برای مشاهده شرایط حمل و نقل نمونه اینجا را کلیک نمایید.

دفعات مشاهده: 2988 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چک لیست اقدامات و تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
چک لیست اقدامات و تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به کرونا را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 3271 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چارچوب اهداف و اقدامات برنامه عملیاتی پاسخ به کرونا در شهر/شهرستان/دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
چارچوب اهداف و اقدامات برنامه عملیاتی پاسخ به کرونا در شهر/شهرستان/دانشگاه را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 2903 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مراحل تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
مراحل تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به ویروس کرونا را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 3576 بار   |   دفعات چاپ: 136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدت زمان بقای کروناویروسها در آب و فاضلاب

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
مدت زمان بقای کروناویروسها در آب و فاضلاب را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 2872 بار   |   دفعات چاپ: 126 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اقدامات و درس آموخته های بیمارستانها در پاسخ به کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
اقدامات و درس آموخته های بیمارستانها در پاسخ به کرونا را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 3389 بار   |   دفعات چاپ: 136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اصول مشاوره روان شناختی تلفنی ویژه کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
اصول مشاوره روان شناختی تلفنی ویژه کرونا را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 3478 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت پسماندهای آلوده

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
مدیریت پسماندهای آلوده به کرونا ویروس چگونه است؟ جهت آشنایی با این موضوع اینجا را کلیک نمایید.

دفعات مشاهده: 2856 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فناوری‌های سه گانه مراقبت از راه دور در مدیریت غیر حضوری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 
 

 

دفعات مشاهده: 3035 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استفاده از تله مدیسین در اپیدمی کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 
جهت آشنایی با نحوه استفاده از تله مدیسین در اپیدمی کرونا، اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 3052 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت کرونا ویروس در مراجعین به اورژانس بیمارستان

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
جهت دانلود فایل  "مدیریت کرونا ویروس در مراجعین به اورژانس بیمارستان" اینجا کلیک کنید. 

دفعات مشاهده: 3311 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
 جهت دریافت فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کرونا در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری اینجا کلیک کنید. 

دفعات مشاهده: 3730 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ویروس کرونا و اورژانس پیش بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/8 | 
لطفا جهت دریافت فایل‌های مربوط به ویروس کرونا در اورژانس پیش بیمارستانی بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید. 

دستور العمل پیشگیری از ویروس کرونا در اورژانس پیش بیمارستانی 
نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در اورژانس پیش بیمارستانی

دفعات مشاهده: 3082 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نحوه پوشیدن و بیرون آوردن لوازم حفاطت فردی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

دفعات مشاهده: 3319 بار   |   دفعات چاپ: 406 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استفاده از تله مدیسین در اپیدمی کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 
برای آشنایی با نحوه استفاده از تله مدیسین در اپیدمی کرونا، اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 3203 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر