دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

معرفی گروه آموزشی پرستاری کودکان و روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/3/6 | 
معرفی
گروه پرستاری کودکان، مراقبت های ویژه نوزادان و روانپرستاری شامل ۱۰ عضو، ( ۳ استاد تمام، ۲ دانشیار و ۳ مربی ) می باشد. اعضای گروه کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان عبارتند از : سرکار خانم دکتر سرور پرویزی ( استاد تمام)، سرکار خانم دکتر لیلی بریم نژاد ( استاد تمام) ، سرکار خانم  دکتر مهناز شوقی( دانشیار) ، سرکار خانم فهیمه ثابتی (مربی)، سرکار خانم راحله محمدی ( مربی). سرکار خانم محبوبه علی اکبری ( هیات علمی بالینی ). ، سرکار خانم پرو.انه زمانی (هیات علمی بالینی). و  اعضای گروه روانپرستاری عبارتند از : سرکار خانم دکتر نعیمه سید فاطمی( استاد تمام) ، سرکار خانم دکتر مرجان مردانی ( دانشیار)، سرکار خانم مهرنوش اینانلو ( مربی).
این گروه در چهار  گروه ارشد پرستاری شامل  پرستاری کودکان، پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان ، پرستاری مراقبتهای ویژه کودکان و  روانپرستاری دانشجو می پذیرد.همچنین  اکثر اعضای گروه در تدریس دروس مقطع دکتری  پرستاری همکاری و مشارکت دارند.

 ارزش ها و باورها
کودکان: تغییر دانشجویان در فرایند آموزش و پرورش  دانشکده به پرستارانی با شایستگی حرفه ای ،  متعهد، اخلاق گرا، خلاق و توانمند درشناخت و ارزیابی ابعاد رشد و تکامل کودک و  ارائه مراقبت از کودک و خانواده وی مبتنی بر نیاز فرد و جامعه از نوزادی تا ابتدای بزرگسالی.
روانپرستاری: تغییر دانشجویان در فرایند آموزش و پرورش  دانشکده به پرستارانی یا شایستگی حرفه ای ،  متعهد، اخلاق گرا ، خلاق و توانمند درشناخت و ارزیابی وضعیت سلامت روان فرد و خانواده  و  ارائه مراقبت مبتنی  بر نیازهای روانی- اجتماعی  فرد و جامعه از کودکی تا بزرگسالی
چشم انداز
چشم انداز گروه برای بهبود وضعیت آموزش پرستاری تا سال ۱۴۰۰ شامل موارد زیر است.
پیشرو در امر آموزش پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و روان پرستاری در سطح دانشکده و دانشگاه
 • سهیم شدن در تولید و ترویج علم پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و روانپرستاری
 • گسترش مرزهای دانش پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و روانپرستاری در سطح ملی و منطقه ای
  تعامل پویا و سازنده با سایر گروه های آموزشی ، دانشگاهها ، مراکز علمی و تحقیقانی در سطح ملی و فراملی
 • ارتقاء استانداردهای آموزشی در تربیت دانش آموختگان پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و  روانپرستاری در سطح بین المللی
ماموریت
ما ماموریت داریم  با تربیت پرستارانی با شایستگی حرفه ای ، متعهد، اخلاق گرا ، خلاق و توانمند در در مراقبت  از نوزادان و کودکان و مددجویان بزرگسال مبتلا به اختلالات  روانپزشکی و حفظ و ارتقا سلامت خانواده و جامعه در سطوح مختلف پیشگیری جایگاه حرفه ای جامعه پرستاری کشور را ارتقا داده و با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره به جامعه علمی و دانشجویان در سطح دانشگاه، ملی، منطقه ای و بین‌المللی بپردازیم . 
 حیطه آموزش
 • ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق برای دانشجویان
 • ارتقا کیفیت آموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری
 • بهبود مستمر مدیریت علمی گروه
 • ارتقا همکاری با مراکز علمی در سطح دانشکده، دانشگاه، ملی و بین‌المللی
 • ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان
 • ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان پرستاری.
 • ایجاد ارتباط با مراکز نیازمند برخورداری از خدمات پرستاری کودکان و روانپرستاری موجود در سطح جامعه با هدف آموزش پاسخگو
 • حیطه پژوهش
 • هدایت پژوهش ها بر اساس اولویت های کشور با توجه به اسناد فرادست
 • ارتقا کیفی پژوهش های انجام شده با جهت دادن آنها به سمت هسته پژوهشی گروه
 • برقرای امکان پژوهشهای بین رشته ای با گروههای دیگر دانشگاه و دانشگاه های دیگر
 • هدایت پژوهش ها به سمت دستیابی به تولید محصول 
 • توانمندسازی اعضای گروه در راهنمایی، مشاوره، ارزشیابی و انجام پژوهش
 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی گروه در سطح دانشکده
 • افزایش تعاملات پژوهشی با مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری 
 • حیطه مدیریت
 • هم افزایی  برایند گروه با برقراری تعامل همه جانبه اعضای گروه
 • تقویت فضایل اخلاقی ، ایمان و رعایت شان انسانی
 • فراهم کردن زیرساخت و یکارگیری از فناوری های نوین آموزشی
 • برخورداری از نیروی انسانی بالنده و خلاق
 • توسعه و ارتقا کیفیت خدمات دانشجویی
 • توسعه توانایی های اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی.
حیطه خدمات
 • ارائه خدمات مراقبتی و آموزشی به بیماران و مددجویان در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه و مراکز تحت قرار داد
 • ارائه خدمات آموزشی به پرستاران و مسئولین مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه و مراکز تحت قرار داد با هدف ارتقای کمی و کیفی خدمات مراکز فوق
 • ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی  به اقشار مختلف جامعه به منظور دستیابی به بهزیستی و شادکامی.
 • ارتقای کیفیت مراقبت در بخشها و درمانگاههای روانپزشکی
 • آشنا ساختن مددجویان و خانواده ها با مفاهیم اساسی سلامتی و بیماری در حوزه سلامت روان، راهکارهای پیشگیری از بروز بیماری های روانی، درمان و بازتوانی بیماری ها در جامعه.

دفعات مشاهده: 1587 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر