دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

اعضای گروه آموزشی پرستاری کودکان و روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: 1400/7/25 | 

دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد عضو هیات علمی
تلفن داخلی: ۷۲۲
پست الکترونیک:
seyedfatemi.niums.ac.ir
nseyedfatemiyahoo.com
دکتر مرجان مردانی 
دانشیار عضو هیات علمی
تلفن داخلی: ۸۰۴
پست الکترونیک:
mardanihamoole.miums.ac.ir
دکتر مهناز شوقی (مدیر گروه)
دانشیار عضو هیات علمی
تلفن داخلی:‌ ۶۰۱
پست الکترونیک:
shoghimmahnazyahoo.com
shoghi.miums.ac.ir
دکتر لیلی بریم نژاد
استاد عضو هیات علمی
تلفن داخلی:‌ ۷۰۵
پست الکترونیک:
borimnejad.liums.ac.ir
l.borimnejadgmail.com

شرح حال علمی
دکتر سرور پرویزی
استاد عضو هیات علمی
تلفن داخلی:‌ ۶۰۳
پست الکترونیک:
s.parviziiums.ac.ir
parvizi_Syahoo.com

شرح حال علمی
زهرا کاشانی نیا
استادیار عضو هیات علمی
تلفن داخلی: ۶۱۷
پست الکترونیک:
kashaninia.zaiums.ac.ir
zkashaniniayahoo.com

شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی
مهرنوش اینانلو
مربی عضو هیئت علمی
تلفن داخلی:‌ ۷۰۲
پست الکترونیک:
inanloo.mehrgmail.com
inanlou.miums.ac.ir
فهیمه ثابتی
مربی عضو هیئت علمی (ماموریت آموزشی)
تلفن داخلی:‌ ۶۰۵
پست الکترونیک:
sabetifayahoo.com
پروانه زمانی
مربی عضو هیات علمی بالینی
تلفن داخلی:‌ 
پست الکترونیک:
Zamani.pariums.ac.ir
Pa.zamaniymail.com

شرح حال علمی
محبوبه علی اکبری
مربی عضو هیات علمی بالینی
تلفن داخلی:‌ 
پست الکترونیک:
منا علی نژاد
مربی عضو هیات علمی بالینی
تلفن داخلی:‌ 
پست الکترونیک:
شرح حال علمی

دفعات مشاهده: 2990 بار   |   دفعات چاپ: 263 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر