دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

هسته ی پژوهشی گروه آموزشی پرستاری کودکان و روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/3/6 | 
طرح های پژوهشی گروه مبتنی بر هسته سلامت کودک و خانواده
 
 دکتر لیلی بریم نژاد
 • ارزشیابی اثر آموزش مبتنی بر شبکه مجازی بر تاب آوری و بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان
 •  بررسی تاثیر آموزش بازخورد محور بر سطح سواد سلامت مادران نوزادان نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان
 • بررسی خودکارآمدی مادران کودکان یک تا پنج سال در زمینه پیشگیری از اسهال در مهدکودک های شهرستان قزوین سال ۱۳۹۸
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر پریشانی اخلاقی پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان
دکتر مهناز شوقی
 
 • مقایسه نیازهای خانواده از دیدگاه پرستاران و مادران کودکان بستری در بخش مراقبت ویژه کودکان مراکز آموزشی و درمانی منتخب دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران سال۱۳۹۹ ۱۳۹۸
 •  بررسی انگ درک شده در کودکان دارای بد شکلی ناشی از سوختگی مراجعه کننده به بخشهای ترمیمی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹
 •  ارزشیابی اثرآموزش همتا بر استرس والدی و اضطراب مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
 •  بررسی نیازهای درک شده والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان مراکزآموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران _سال ۱۳۹۸
 •  بررسی تاثیر مراقبت آغوشی پدرانه بر پاسخ به استرس پدر و نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
 •  بررسی بار مراقبتی و ترس از پیشرفت بیماری در مادران کودکان مبتلا به فیبروز کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان سال۱۳۹۸
دکتر مرجان مردانی
 
 • بررسی تاثیر آشکارسازی هیجانی از طریق نوشتن بر استرس مادران کودکان مبتلا به اوتیسم
 
فهیمه ثابتی
 
 
 • مقایسه تاثیرآموزش به دو روش چهره به چهره و آموزش مجازی مبتنی بر شبکه اجتماعی بر پوزیشن دهی نوزاد نارس در پرستاران بخش ویژه نوزادان
 

دفعات مشاهده: 1259 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر