دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مقاله های علمی
  • برنامه درمانگاه
  • کنگره هابرنامه درمانگاه جراحی
گزارش تصویری

مقالات ۲۰۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/4/16 | 
ردیف عنوان مقاله عنوان نشریه-تاریخ چاپ
شماره و جلد و صفحه
نام محقق مقاله
۱ Successful microvascular decompression surgery for dolichoectatic vertebral artery compression of medulla oblongata in a patient with hypersomnia disorder British Journal of Neurosurgery
 
Mohammad Ghorbani, Maziar Azar, Karan Bavand, Hamidreza Shojaei &
Reza Mollahoseini
۲ An Unusual Presentation of Acute Lymphoblastic Leukemia Masquerading 
Idiopathic Intracranial Hypertension
Acta Medica Iranica, Vol. ۵۷, No. ۱۰ (۲۰۱۹)    ۶۱۷ Amin Jahanbakhshi
, Arash Fattahi،
 Masoumeh Najafi
۳ Spontaneous regression of nonfunctioning pituitary adenoma BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY Hossein Ghalaenovi, Maziar Azar & Arash Fattahi
۴ Lymphangioma of the Thoracic Spine with Epidural Compression: A Case Report
 
Iran J Med Sci. ۲۰۱۹ Mar; ۴۴(۲): ۱۷۲–۱۷۵ Arash Fattahi,  Morteza Taheri, Mina Majdi, 
۵  A Small Meningioma with Extensive Peritumoral Brain Edema: A Case Report IJMS
Vol ۴۴, No ۳, May ۲۰۱۹
Maziar Azar,Arash Fattahi,Alireza Tabibkhooei,Morteza Taheri
 
۶ The effects of
amantadine on traumatic brain injury outcome: a double-blind,
randomized, controlled, clinical trial
Brain injury. ۲۰۱۹;۳۳(۳):۳۹۹ Fattahi A, Taheri M
۷ Post-traumatic Intradiploic Leptomeningeal Cyst in Adult: A Case Report and Mini-Review of Literature Trauma Monthly ۲۰۱۹ Dec;۲۴(۶): ۱۳-۱۷ Hossein Ghalaenovi, Nourallah Eshraghi, Arash Fattahi, Mohsen Benam

دفعات مشاهده: 172 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر