دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

اعضای گروه آموزشی بهداشت جامعه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/24 | 
 
دکتر فریده باستانی (مدیر گروه)
استاد عضو هیات علمی 
تلفن داخلی:‌ ۸۱۶
پست الکترونیک: bastani.fiums.ac.ir
شرح حال علمی 
برنامه هفتگی
مرحمت فراهانی نیا
مربی عضو هیئت علمی
تلفن داخلی: ۸۰۶
پست الکترونیک: Farahaninia.miums.ac.ir
شرح حال علمی
برنامه هفتگی
زهرا احمدی
مربی عضو هیئت علمی
تلفن داخلی:‌ ۷۰۳
پست الکترونیک: Ahmadi.ziums.ac.ir

شرح حال علمی
برنامه هفتگی
سارا جانمحمدی
مربی عضو هیئت علمی
تلفن داخلی:‌ ۸۰۴
پست الکترونیک: Janmohammadi.siums.ac.ir
شرح حال علمی 
برنامه هفتگی
نسیم خسروی
مربی عضو هیات علمی تعهداتی بالینی
تلفن داخلی:‌ ۸۰۵
پست الکترونیک: nasimkhosravi.khosravi۳gmail.com
                             شرح حال علمی
                             برنامه هفتگی
دکتر فاطمه پاشایی ثابت
استادیار عضو هیات علمی آموزشی تعهداتی
تلفن داخلی: ۸۰۳
پست الکترونیک:
pashaii۱۳۹۲gmail.com
شرح حال علمی
برنامه هفتگی
دکتر راضیه السادات حسینی
استادیار عضو هیات علمی تعهداتی
تلفن داخلی
پست الکترونیک: Hosseini.rsiums.ac.ir

 شرح حال علمی
                                     برنامه هفتگی

دفعات مشاهده: 313 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر