دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مقاله های علمی
  • برنامه درمانگاه
  • کنگره هابرنامه درمانگاه جراحی
گزارش تصویری

کلاس های مجازی برگزار شده در سامانه LMS

 | تاریخ ارسال: 1399/5/30 | 

کلاس های مجازی برگزار شده در سامانه LMS و BigBlueButton

ردیف روز هفته تاریخ برگزاری زمان برگزاری عنوان کلاس بیمارستان میزبان
۱ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۸ الی ۹ صبح آسیب ها و شکستگی های مهره های گردنی بیمارستان شهدای هفتم تیر
۲ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۸ الی ۹ صبح معرفی بیمار بیمارستان فیروزگر
۳ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۸ الی ۹ صبح گزارش مورد بیمارستان رسول اکرم(ص)
۴ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۸ الی ۹ صبح Traumatic Brain Injury بیمارستان شهدای هفتم تیر
۵ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۸ الی ۹:۳۰ صبح Meningioma بیمارستان فیروزگر
۶ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۸ الی ۱۱ صبح تومور کاورنوس،DNET و مدولوبلاستوم بیمارستان رسول اکرم(ص)
۷ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۸ الی ۹ صبح معرفی بیمار بیمارستان فیروزگر
۸ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۸ الی ۹ صبح دیسکوپاتی بیمارستان شهدای هفتم تیر
۹ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۸ الی ۹:۳۰ صبح Case Presentation بیمارستان رسول اکرم(ص)
۱۰ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۸ الی ۱۰ صبح تومورهای ستون فقرات (تراتوما) بیمارستان فیروزگر
۱۱ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۸ الی ۹:۳۰ صبح اسپوندیلولیستزیس بیمارستان شهدای هفتم تیر
۱۲ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۸ الی ۱۰ صبح Deap Seated Glioma بیمارستان رسول اکرم(ص)
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۸ الی ۱۰ صبح توده های سلا بیمارستان فیروزگر
۱۴ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۸ الی ۹:۳۰ صبح شکستگی های توراکولومبار بیمارستان شهدای هفتم تیر
۱۵ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۸ الی ۱۰ صبح همانژیوبلاستوم بیمارستان رسول اکرم(ص)
۱۶ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۸ الی ۱۰ صبح کیس پرزانتاسیون
(Upper cervical fx (۲ years old girl
بیمارستان فیروزگر
۱۷ پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۷:۳۰ الی ۱۱ صبح شکستگی ادونتویید بیمارستان شهدای هفتم تیر
۱۸ پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۸ الی ۱۰ صبح توموربورد نورواونکولوژی بیمارستان رسول اکرم(ص)

 

دفعات مشاهده: 177 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر