دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

معرفی گروه آموزشی مدیریت پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1400/4/12 | 
 گروه مدیریت پرستاری متشکل از رشته‌های پرستاری مراقبت ویژه و اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی به عنوان یک گروه آموزشی مستقل تحصیلات تکمیلی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می‌کند. در حال حاضر، گروه مدیریت پرستاری علاوه بر آموزش رشته‌های کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، پرستاری مراقبت ویژه و پرستاری اورژانس، مسئولیت تدریس واحد نظری مراقبت‌های جامع پرستاری در بخش‌های ویژه و کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت‌های ویژه را نیز به عهده دارد. این گروه متشکل از ۷ عضو هیات علمی شامل ۳ نفر استاد تمام، ۳ نفر استادیار، ۱ نفر مربی است.

رسالت (ماموریت) گروه
تربیت نیروی انسانی (پرستاران) متعهد و پاسخگو و توانا در زمینه آموزش و پژ‍وهش و کارآفرینی و مدیریت سیستم در شرایط عادی و بلایا، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و توان علمی و حمایتی اساتید و کارکنان در راستای تعالی و رشد علمی دانش‌آموختگان و در نهایت ارتقاء نظام مند سلامت جامعه.
چشم انداز
گروه آموزشی مدیریت پرستاری تا سال ۱۴۰۴ با بهره گیری از توان علمی و اجرایی اعضای هیات علمی و کارکنان، گروهی کارآفرین و پیشرو در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و روش های نوین مدیریت پرستاری در سطح کشور و منطقه خواهد بود.
ارزش ها

 • تکیه بر اخلاق حرفه‌ای و پزشکی
 • تکیه بر عدالت‌محوری
 • رعایت قوانین و مقررات حرفه‌ای
 • تکیه بر شایسته‌سالاری
 • تکیه بر مدیریت علمی و مشارکتی
 • تکیه بر جانشین‌پروری
 • تکیه بر ارتباط، همکاری و پاسخ‌گویی
 • تکیه بر ابتکار ،خلاقیت،  خودباوری و دانش پذیری
 • تکیه بر تامین مراقبت خانواده محور

اهداف کلی در حوزه آموزش و پژوهش

 • ایجاد شرایط مطلوب یاددهی و یادگیری
 • برنامه‌ریزی برای انطباق محتوای آموزشی با موضوعات مرتبط با جامعه
 • کارآمدسازی فرآیندها و تحول در برنامه‌های آموزش‌های بالینی به منظور افزایش تناسب با نیازهای جامعه جهت ارتقاء آموزش پاسخ‌گو
 • ارتقاء مهارت و ارزش‌های حرفه‌ای در حیطه پرستاری در راستای پاسخ‌گویی اجتماعی
 • توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش انگیزه فراگیران
 • تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآزموده و جامعه‌نگر منطبق بر اصول علمی
 • ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • نهادینه کردن دغدغه پژوهش و تولید علم در دانش آموختگان
 • برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی
 • استفاده بهینه از منابع و تجهیزات
 • تقویت ارتباط بین رشته‌ای و بین حرفه‌ای با سایر گروه‌های مرتبط در سایر دانشگاه‌ها به خصوص دانشگه های مستقر در کلان منطقه ده آمایشی کشور
 • تقویت ارتباطات بین‌المللی گروه از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و پژوهش‌های بین‌المللی
 • تقویت تفکر خلاق و نقادانه و مهارت های ازتباط جهت پر کردن خلا بین بالین و آموزش نظری در دانش آموختگان گروه

اهداف اختصاصی رشته پرستاری اورژانس

 • تامین فضای آموزشی مناسب جهت تقویت توانمندی‌های آموزشی، پژوهشی و ارتباطی دانش‌آموختگان این رشته
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه و نیازسنجی دوره‌های مورد نیاز برای رشد و تعالی آموزشی و پژوهشی و کارآفرینی
 • حمایت از شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه در کارگاه‌ها  و دوره‌های آموزشی و همایش‌های مرتبط
 • استقرار استانداردهای آموزشی در برنامه‌های درسی از طریق اجرای ارزیابی درونی و اعتباربخشی گروه
 • تقویت ارتباط بین رشته‌ای و تعاملات آموزشی و پژوهشی با سایر گروه‌های مرتبط در دانشکده مدیریت و بهداشت و سایر سازمان‌های پاسخگو در زمان بلایا و فوریت‌ها از طریق آموزش مجازی و حضوری
 • ارتقای تعاملات بین‌المللی گروه در راستای تقویت توان آموزشی و پژوهشی رشته و گروه
 • حمایت از همکاری و مشارکت دانشجویان در زمان پاسخگویی به بلایا و فوریت‌ها در سطح کشور با توجه به توانمندی‌های پرستاران اورژانس در زمان بلایا
 • افزایش تعاملات با سایر سازمان‌های پاسخگو در زمان بلایا و فوریت‌ها در راستای پاسخگویی اجتماعی
 • مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تقویت محیط آموزشی و پژوهشی مبتنی بر استانداردهای آموزشی و پژوهشی
 • حمایت از طرح‌های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان و انتشار مقالات در مجلات معتبر علمی در راستای اولویت‌های رشته و گروه
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه
 • همکاری با دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای تقویت توان آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه
اهداف اختصاصی رشته پرستاری مراقبت‌های ویژه Critical care Nursing
 • تامین فضای آموزشی مناسب و فعالیت در عرصه جهت تقویت توانمندی‌های مراقبتی و مهارتی و ارتباطی دانش‌آموختگان
 • تقویت مهارت‌های بین حرفه‌ای و کار تیمی و مهارت‌های حل مساله در دانشجویان این رشته
 • حمایت از طرح‌های پژوهشی کاربردی و انتشار مقالات در راستای اهداف رشته و موضوعات مرتبط با مراقبت بیماران بدحال و بخش‌های مراقبت‌های ویژه
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه و سایر مراکز تحقیقاتی در زمینه مراقبت‌های ویژه
 • ارتقاء تعاملات بین‌المللی گروه در راستای تقویت توان آموزشی و پژوهشی رشته و گروه
 • برگزاری دوره‌های آموزش مداوم جهت سایر همکاران بخش درمان جهت ارتقاء مراقبت بیماران بدحال در راستای پاسخ‌گویی اجتماعی
 • مشارکت در تدوین منابع آموزشی (پمفلت بروشور، فیلم‌های آموزشی، محتواهای مجازی)
 • حمایت از طرح‌های کارآفرینی و فناورانه با موضوعات مرتبط با ارتقاء مراقبت بیماران بدحال در بخش های مراقبت‌های ویژه
 • تقویت مهارت‌های بالینی دانش آموختگان این رشته جهت حفظ جان بیماران بدحال 
 • تقویت ارتباط بین رشته‌ای و تعاملات آموزشی و پژوهشی  با سایر گروه‌های مرتبط در دانشکده پزشکی (گروه اخلاق) و سایر دانشکده‌ها در صورت نیاز از طریق مجازی و حضوری
 • استقرار استانداردهای آموزشی در برنامه‌های درسی از طریق اجرای ارزیابی درونی و اعتباربخشی گروه
 • تربیت دانش آموختگان توانمند در زمینه بالین در جهت ایجاد دکترای پرستاری بالینی

اهداف اختصاصی رشته مدیریت پرستاری

 • بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس‌های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه مدیریت پرستاری
 •  ایجاد توانمندی‌های مدیربتی و ارتباطی در دانش‌آموختگان رشته
 • استقرار استانداردهای آموزشی در برنامه‌های درسی از طریق اجرای ارزیابی درونی و اعتباربخشی گروه
 • تقویت ارتباط بین رشته‌ای و تعاملات آموزشی و پژوهشی با سایر گروه‌های مرتبط در دانشکده مدیریت و سایر دانشکده‌ها در صورت نیاز از طریق مجازی و حضوری
 • پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت و طراحی محتوای آموزشی برای پرستاران شاغل و سایر اعضای هیات علمی و دانشجویان با همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته مدیریت پرستاری
 • تقویت مهارت‌های ارتباطی و یادگیری و حل مساله در دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه و سایر مراکز تحقیقاتی در زمینه مدیرت نظام سلامت
 • ارتقاء تعاملات بین‌المللی گروه در راستای تقویت توان آموزشی و پژوهشی رشته و گروه
 • حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های کارآفرینی با توجه به مزیت رقابتی دانشکده در مرجعیت علمی رشته پرستاری

دفعات مشاهده: 10468 بار   |   دفعات چاپ: 284 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر