دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


مقدمه

 | تاریخ ارسال: 1399/7/8 | 
مقدمه :
در جوامع امروز ،سازمان ها  و موسسات با فرصتها وتهدیدهای متعددی مواجه هستند که فعالیتهای آنها را تحت تاثیرقرار می دهند.از سوی دیگر پویایی سازمان ها در گرونوآوری وبروز خلاقیت در جهت افزایش بهره وری می باشد.در چنین شرایطی از درون وبرون سازمان ها پتانسیل  های فکری وافراد توانمند وصاحب تجربه به عنوان فرصت های کامل بهره برداری وجود داردکه استفاده از اندیشه وتجربه آنها وهم افزایی این اندیشه ها با تبدیل شدن به سامانه های مناسب می تواند هدایت وپویایی این نهادها را قوت بخشد.
تعریف اتاق فکر: مرکز تصمیم سازی وساختاری برای تفکر جمعی روشمند است .
ضرورت تشکیل اتاق فکر :
تشکیل اتاق فکر وبهر برداری از ایده های جدید ،ابزاری برای حل مسئله وتوسعه خلاقیت در سازمان ها است .در حوزه مدیریتی گرفتار شدن مدیران تصمیم گیر در گیرودار مسائل جاری واجرائی وشرکت در جلسات، پاسخگویی به مراسلات ،چندان فرصتی برای تفکرواندیشه وایده پردازی برایشان باقی نمی گذارد.با تکیه بر تفکر فردی برای تصمیم گیری چندان تضمینی برای موفقیت وجود نداردولازمه عبور از ان چالش ساختاری است که بتوان از طریق آن فکر را غنی وبارورساخت.
نفس توجه به لزوم داشتن اتاق فکر امری مبارک است ،چرا که به نقل از معصوم (علیه السلام)آمده است ،یک ساعت فکر کردن از  هفتاد ساعت  عبادت برتر است .اتاق فکر باید متشکل از متفکران باشدنه همفکران ،اگرروال بر این باشد که برای حل مشکلی ،به جای بهره مندی از صاحبان فکر،از فکر همفکران استفاده شود نتیجه پیشرفتی حاصل نمی گردد.
اهداف اتاق فکر:
شناسایی فرصت ها وتهدیدها
ایجاد محفلی به منظور تفکر،تقویت همکاری ومشارکت فکری
بررسی وتبادل نظر پیرامون مسائل عمومی،پیچیده واختصاصی دانشگاه
ارتقای توانمندی کارشناسان حوزه مدیریت برنامه ریزی وتوسعه دانشگاه
ترویج واشاعه فرهنگ کار گروهی حوزه مدیریت  برنامه ریزی وتوسعه دانشگاه
اندیشیدن به مسائل وموضوعات مختلف وخلق ایده وفکر جدید
بررسی  وتبادل نظر روی طرح های پیشنهادی مدیریت برنامه ریزی وتوسعه دانشگاه
تقویت ورشد روحیه صمیمانه ،اشاعه فرهنگ هم زبانی ،همدلی وهمفکری وهمگرایی سازمان
ویژگیهای اتاق فکر:
خرد جمعی
افزایش حجم اطلاعات
گسترش روابط وتعاملات
جمع اندیشی وترکیب افکار
تولید فراورده های فکری وانتقال به مخاطب
افزایش خلاقیت برای ایده پردازی داده
تنوع تخصصها
معطوف بودن تلاشها به مسائل روز
درگیر نشدن در مسائل اجرایی وتشریفات رسمی
 
 
پروژه های اتاق فکر شبکه بهداشت و درمان ملارد :
" ارتقای سطح ارائه خدمات و افزایش انگیزه شغلی کارمندان،و اختصاص مزایا و سختی کار در شرایط کرونا،به پرسنل درگیر برنامه های مقابله با کووید ۱۹ از جمله واحدهای مبارزه با بیماریها،بهداشت محیط ،مراقبان سلامت " و.....
 

دفعات مشاهده: 504 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر