دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

 


 
         
 

حمله آسم

 | تاریخ ارسال: 1399/1/14 | 

دفعات مشاهده: 684 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/14 | 


وسایل حفاظت شخصی در COVID-۱۹
مدزس: دکتر رضایی

دفعات مشاهده: 722 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/14 | 


 تست‌های تشخیصی در COVID-۱۹
مدرس: دکترسمیرا وزیری

دفعات مشاهده: 730 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/14 | 


کلیات پان
دمی ‏COVID -۱۹
مدرس: آقاب دکتر فارسی

دفعات مشاهده: 714 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | درمان های رایج در کروناویروس

مدرس: دکتر حافظی مقدم

 

دفعات مشاهده: 802 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

دفعات مشاهده: 826 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 


کرونا ویروس در اطفال
مدزس: دکتر جعفرنژاد

دفعات مشاهده: 860 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

دفعات مشاهده: 834 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

جنبه های روانی در کرونا
مدرس: دکتر نادر خانی

دفعات مشاهده: 940 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

دفعات مشاهده: 802 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

استفاده از ماسک در کرونا ویروس
مدرس دکتر اثنا‌عشری

دفعات مشاهده: 962 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

دفعات مشاهده: 963 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

COVID-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

دفعات مشاهده: 849 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آسیب های الکتریکی و صاعقه زدگی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/1 | 

دفعات مشاهده: 1469 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

غرق شدگی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/1 | 

دفعات مشاهده: 1485 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آسیب های حرارتی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/1 | 

دفعات مشاهده: 1497 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مسمومیت با متانول

 | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 

دفعات مشاهده: 505 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مسمومیت با استامینوفن

 | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 

دفعات مشاهده: 395 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
COVID-۱۹ - 1399/1/5 -
COVID-۱۹ - 1399/1/5 -
COVID-۱۹ - 1399/1/5 -
COVID-۱۹ - 1399/1/5 -
COVID-۱۹ - 1399/1/5 -
COVID-۱۹ - 1399/1/5 -
COVID-۱۹ - 1399/1/5 -
COVID-۱۹ - 1399/1/5 -
غرق شدگی - 1398/2/1 -