دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آنالیز ژنومیک بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن مقاوم به درمان به منظور پیشنهاد شبکه های ژنی اختصاصی و اهداف درمانی فردمحور در یک مطالعه پ

 | تاریخ ارسال: 1400/3/31 | 
در حال حاضرCML L یک بیماری کشنده محسوب می شود. در سالهای اخیر یکی از استراتژیهای پیشنهاد شده برای مدیریت بدخیمی های مقاوم به درمان استفاده از تعیین توالی ژنوم بوده است که می تواند در پیدا کردن اهداف جدید درمانی کمک کننده باشد. در این مطالعه امکان یافتن اهداف درمانی موثر در حوزه فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک در بیماران CML در فاز بلاستیک با استفاده از نسل جدید تعیین توالی (NGS: WES; RNASeq) در طی برخوردی مرحله ای به صورت فرد محور بررسی گردید.
۳ بیمار در فاز بلاستیک CML وارد مطالعه شدند. جهت بررسی واریانتهای SNV و small indel موثر در فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروهای موثر در درمان بدخیمی ها، WES انجام شد. به منظور تعیین وجود بیان ژن های حامل واریانتهای tier۱ و بررسی fusion transcript های مهم RNASeq انجام شد. همچنین از داده RNAseq برای تایید واریانتهای WES نیز استفاده شد. جهت annotation واریانتها برای رسیدن به واریانتهای موثر در فارماکودینامیک داروها از دیتابیس CGI استفاده شد. فیلتر کردن داده ها به صورت مرحله ای با توجه به فراوانی، پاتوژنیسیتی و درصد آللی واریانتها انجام گردید. جهت annotation واریانتها برای رسیدن به واریانتهای موثر در فارماکوکینتیک داروها از دیتابیس PharmGBK استفاده شد.
به کار گیری نسل جدید تعیین توالی (NGS: WES; RNASeq) به همراه برخورد مرحله ای طراحی شده، در هر ۳ بیمار واریانتهای قابل مداخله متعددی را شناسایی کرد. در این مطالعه موفق شدیم، الگوریتم برخورد مرحله ای به داده های ژنومیک بیمار مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن مقاوم به درمان را به منظور پیشنهاد اهداف درمانی فرد محور از جمله در حوزه فارماکوژنتیک (واریانتهای مرتبط با فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک) طراحی و بومی سازی کنیم. همچنین در این مطالعه موفق شدیم حداقل دو شبکه ژنی مرتبط با پاتوژنز فاز بلاستیک لوسمی میلوئید مزمن را تعیین کنیم. در نگاه بیولوژی سیستم ها، تعیین شبکه های ژنی می توانند در مدیریت چند جانبه بیماری و تعیین اهداف درمانی جدید کمک کننده باشد
استفاده از نسل جدید تعیین توالی (NGS: WES; RNASeq) و برخورد مرحله ای به صورت فرد محور، می تواند اهداف درمانی موثری را در حوزه فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک جهت بیماران CML با کریز بلاستیک پیشنهاد کند. در این مطالعه لوسمی میلوئید مقاوم به درمان به عنوان بیماری الگو در حوزه سرطان انتخاب شد و با توجه به اینکه نحوه برخورد از نوع Pan cancer بود لذا نتایج این مطالعه قابل بسط برای سایر بدخیمی‌ها می باشد

دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر