دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بررسی اثرات ملاتونین و سلولهای شبه عصبی حاصل از تمایز سلولهای بنیادین مشتق از خون قاعدگی......( دکتر موسوی زاده)

 | تاریخ ارسال: 1400/3/31 | 

به نظر می رسد استفاده از ملاتونین و سلول های تمایز یافته MenSCs به سلول های شبه عصبی می تواند تاثیر بسیاری در روند درمان بیماران با سکته مغزی داشته باشد. همچنین به نظر می رسد سلول های تمایزی جهت بهبود شرایط پس از ایسکمی نیاز به زمان بیشتری دارند تا بتوانند با ترشح عوامل حمایتی به ترمیم عصبی کمک کنند اما ملاتونین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی می تواند در زمان کمتری اثرات حمایتی خود را اعمال کند. قابل توجه است که روند ترمیم عصبی با توجه به زمان رخداد سکته مغزی و مدت زمان گذشته از آن می تواند متفاوت باشد لذا هر گونه مداخله با توجه به زمان سپری شده از وقوع سکته مغزی
ایسکمیک و جلوگیری از آسیب ثانویه ناشی از مرحله ریپرفیوژن باید در نظر گرفته شود.

در مطالعه حاضر موارد زیر
با تاکید بر اثر ملاتونین بدست امده است:
۱- ملاتونین میتواند بر مورفولوژی سلولهای گلیای مغز اثر کرده و انها را به سمت مرفولوژی طبیعی هدایت کند. همچنین میزان بقای این سلولها را در شرایط هایپوکسی افزایش دهد.
۲- ملاتونین در آغاز مرحله ریپرفیوژن عوامل التهابی بعد از سکته مغزی که توسط میکزوگلیاها تولید میشود کاهش داده و با افزایش نسبت بیان ژن TREM به iNOS باعث افزایش فرمیا حمایتی میکروگلیاها میگردد.
۳- ملاتونین در آغاز مرحله ریپرفیوژن میتوانذ باعث بهبود شرایط ساختاری و همچنین رفتاری با بهبود روند ترمیمی مغز گردد.
۴- ملاتونین با تاثیر بر ژنهای حمایتی در مغز با کاهش نفوذپذیری سد خونی مغزی و افزایش پروتئنهای شوک حرارتی هم چون HsP۷۰ به روند ترمیم مغزی پس از سکته مغزی ایسکمیک کمک میکند.
 

دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر