دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

طرح های هسته پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1400/4/8 | 
آموزش به بیمار و خانواده
(سال ۹۷)
ردیف عنوان
۱ بررسی ارتباط اضطراب مرگ و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مراقبین افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر تهران
۲ بررسی ارتباط سبک زندکی ارتقاء دهنده سلامت با رفتار خود مراقبتی در افراد مبتلا به نارسایی قلب مراجعه کننده به درمانگاه های قلب مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۳۹۷
۳ بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری نوجوانان مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی
۴ تاثیر آموزش بهداشت بلوغ به مادران و دختران بر خودکار آمدی عمومی دانش آموزان دختر ۱۳ تا ۱۴ ساله مدارس دولتی قائمشهر
۵ مقایسه تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس و روش آرام سازی عضلانی بنسون بر اضطراب بیماران با سندروم کرونری حاد
۶ بررسی تاثیر آموزش مهارت خود آگاهی به مادران سرپرست خانواده بر کارآمدی پسران ۱۲-۱۰ ساله
۷ اعتباریابی سازه های مدل" اطلاعات انگیزش و مهارت های رفتاری" در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به کلینیک های منتخب دیابت شهر تهران سال ۱۳۹۶"
۸ بررسی ارتباط انگ با خود-دلسوزی در مبتلایان به اختلال دو قطبی بستری در مرکز روانپزشکی ایران سال ۱۳۹۷ "
۹ بررسی ارتباط رفتارهای خود مراقبتی با اضطراب، حمایت خانواده و وضعیت ناخوشی در افراد با نارسایی قلبی دارای دیابت نوع ۲ بستری در مرکز آموزشی درمانی شهید چمران اصفهان، سال ۱۳۹۷"
۱۰ بررسی تاثیر آموزش به روش جیگساو بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه اکسیژن درمانی"
۱۱ بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران سال ۱۳۹۷
۱۲ بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری مددجویان بستری مبتلا به اختلالات دو قطبی"  
 
۱۳ بررسی تأثیر آموزش همتا بر اضطراب و درد زمینه ای مبتلایان به سوختگی
 
۱۴ بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی زنان در خود آزمایی پستان
 
۱۵ بررسی ارتباط اضطراب عضو خانواده ی بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس با دیدگاه آنان در مورد مهارت های ارتباطی پرستاران اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۳۹۷"
 
۱۶ "بررسی ارتباط سواد سلامت و خودمدیریتی در مددجویان با پیوند کلیه عضو انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهر تهران در سال ۱۳۹۷"
۱۷ "مقایسه تأثیر آموزش به سه روش بازخورد محور، نقشه مفهومی و سخنرانی بر آگاهی و عملکرد پرستاران در زمینه فرآیند هموویژیلانس"
۱۸ بررسی تأثیر آموزش خودمدیریتی بر اضطراب و آسودگی بیماران سوختگی کاندید پیوند پوست
آموزش به بیمار و خانواده
(سال ۹۷)
۱۹ بررسی وضعیت مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷
۲۰ "بررسی تأثیر آموزش تاب آوری بر فرسودگی شغلی و توانمندی روان شناختی پرستاران بخش های مراقبت ویژه"
۲۱ بررسی تاثیر آموزش خود مدیریتی بر پیامد های استئو آرتریت زانو در بزرگسالان "
۲۲ ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و ذهن‌آگاهی با تصویر ذهنی از جسم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مراجعه‌کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷ 
۲۳ مقایسه ی روند شاخص های سلامت قبل و بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده  در مناطق روستایی استان کردستان
۲۴ بررسی تأثیر آموزش بر اختلاف بین دانش دریافت شده و  دانش مورد انتظار در افراد تحت تعویض مفصل زانو (مازاد)
۲۵ بررسی تأثیر آموزش براساس مدل ارتقای سلامت پندر بر سبک زندگی و خودکارآمدی مددجویان با زخم پای دیابتی
۲۶ "بررسی تأثیر آموزش مراقبت های پرستاری مبتنی بر شبکه اجتماعی تلفن همراه بر استرس و خودکارآمدی شغلی پرستاران بخش های انکولوژی"
۲۷ تبیین فرآیند مدیریت درد افراد مبتلا به سرطان در منزل: ارائه مدل
۲۸ "تدوین و ارزشیابی تأثیر طرح حمایتی بر بار مراقبتی خانواده بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه تلفیقی"
۲۹ بررسی تأثیر آموزش تغذیه مبتنی بر گوشی هوشمند بر شاخص های بیوشیمیایی و تن سنجی افراد دارای ایلئوستومی
۳۰ "فرآیند جستجوی کمک در زنان مبتلا به سرطان پستان با نشا نه های خود شناسایی شده  "
۳۱ تأثیر ملاقات پرستاری قبل از جراحی بر اضطراب و شاخص های همودینامیک بیماران تحت اعمال جراحی عمومی
۳۲ بررسی تاثیر آموزش برنامه¬ی نوتوانی ریوی بر مشکلات تنفسی و کیفیت زندگی مصدومین شیمیایی سردشت
 
۳۳ بررسی تأثیر آموزش به روش شبیه سازی بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه دارو دادن
 
۳۴ بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی ایمنی بیمار به پرستاران بر فرهنگ ایمنی در بخش اورژانس
۳۵ " بررسی ارتباط تاب آوری با اضطراب بیماران سوختگی کاندید پیوند پوست بستری درمرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی شهید مطهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۳۹۷"
۳۶ "بررسی تأثیر آموزش پدران بر شدت اندوه مادری در مادران باردار"
۳۷ "تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر استرس والدی زنان رابطین سلامت دارای کودکان زیر ۷ سال شهرستان ابهر"
آموزش به بیمار و خانواده
(سال ۹۸)
۳۸ بررسی رعایت دستورالعمل های ایمنی استاندارد شیمی درمانی توسط پرستاران در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۸
۳۹ بررسی تاثیر بیان نوشتاری احساسات بر حساسیت اضطرابی و شدت علائم گوارشی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
 
۴۰ " ارزشیابی اثر آموزش خودمدیریتی توسط افراد غیرحرفه ای بر خودکارآمدی درد افراد مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای کمری
 
۴۱ "تبیین فرآیند رویارویی پرستاران اورژانس با مسائل قانونی احتمالی"
 
۴۲ "بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و خودکارآمدی در افراد مبتلا به پمفیگوس مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی، سال ۱۳۹۸"
 
آموزش به بیمار و خانواده
(سال ۹۹)
۴۳ ارزشیابی اثر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانواده مبتلایان به اختلالات روانی مزمن
۴۴ ارزشیابی اثر آموزش معنویت بر رضایت از زندگی و معنای زندگی افراد مبتلا به سرطان های گوارشی
 

دفعات مشاهده: 375 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر