دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • کارگاه های آموزشی
  • نرم افزار کتابخانه
  • کارکنان
  • منوی هفتم
  • منوی هشتم


برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس در تاریخ ۹۷/۲/۲۷
برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق در تاریخ ۹۷/۳/۲
برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع در تاریخ ۹۷/۳/۳
برگزاری کارگاه آموزشی علم سنجی در تاریخ۹۷/۳/۱۰
برگزاری کارگاه آموزشی علم سنجی در تاریخ۹۷/۶/۲۲
برگزاری کارگاه آموزشی علم سنجی در تاریخ۹۷/۵/۲۲
برگزاری کارگاه آموزشی Hot Topic در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


برگزاری کارگاه آموزشی End Note در تاریخ ۹۸/۲/۲۶ - مدرس: سر کار خانم وصال آزاد
برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نو یسی در تاریخ ۹۸/۳/۲ - مدرس: سر کار خانم دکتر قالیچی