دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بررسی اثرات هم افزایی انتقال دارو و Anti-mir توسط نانوسامانه های دندریمری بر روی مهار رشد سلولهای سرطانی پستان در کشت سه بعدی در سیستمهای میکروف

 | تاریخ ارسال: 1400/4/28 | 

اثرات هم افزایی انتقال دارو و Anti-mir توسط نانوسامانه های دندریمری بر روی مهار رشد سلولهای سرطانی پستان در کشت سه بعدی در سیستمهای میکروفلوئیدیک مورد بررسی قرار گرفت. سرطان پستان(Breast cancer, BC) رایج ترین سرطان در بین زنان است و دومین عامل مرگ در اثر ابتلا به سرطان پس از سرطان ریه است. در ایران، سرطان پستان، در لیست رایج ترین سرطان ها در بین زنان می باشد. مطالعات نشان میدهند که miRNA در سرطان به طور نابجا بیان شده و یا جهش مییابند و امروزه به عنوان یک هدف درمانی جدید شناخته شده اند. مطالعات نشان داده است که کاربرد همزمان دارو و هدف قرار دادن miR، برای درمان سرطان، کاراتر از کاربرد داروی شیمی درمانی به تنهایی است، زیرا دیده شده است که کاربرد داروی شیمی درمانی به تنهایی در دراز مدت باعث ایجاد مقاومت خواهد شد. علاوه بر این درمان ترکیبی، منجر به کاهش دوز داروی شیمی درمانی مورد استفاده و به طبع آن، منجر به کاهش عوارض داروی شیمی درمانی خواهد شد. نانوسامانه های دندریمری با اندازه مناسب و بار سطحی مناسب در mass/ratio ۵ توانست به طور کامل با ماده ژنتیکی کمپلکس تشکیل دهد و مانع ورود ماده ژنتیکی به داخل ژل در تست ژل الکتروفورز شود. با استفاده از ریل تایم نشان داده شد که بیان miR ۱۹a-۳p در سلولهای سرطانی پستان (MCF۷ و MDA-MB۲۳۱) افزایش یافته است و انتقال کارآمد Anti-mir ۱۹a-۳p به همراه نانوسامانه های دندریمری، باعث کاهش بیان Mir۱۹a-۳p شده و به طبع آن، بیان ژن PTEN افزایش یافت و باعث آپوپتوز در سلولهای سرطانی پستان شد. علاوه بر آن، باعث مهار مهاجرت سلولی و توقف سیکل سلولی درشد. کاربرد همزمان Anti-mir۱۹a-۳p و داروی دوکسوروبیسین، باعث مهار رشد و افزایش آپوپتوز سلولهای سرطانی و در نتیجه کاهش عدد IC۵۰ دوکسوروبیسین شد . از آنجایی که درکشت ۳ بعدی، مورفولوژی سلول ها مشابه in vivo است، ما از سیستمهای میکروفلوئیدیک، برای کشت ۳بعدی سلولها، به دلیل بازدهی بالاتر، کشت سلول در مقادیر بیشتر و مصرف حداقل از مواد و محیط کشت استفاده کردیم و انتقال Anti-mir ۱۹a-۳p توسط نانوسامانه های دندریمری و داروی دوکسوروبیسین به سیستم میکروفلوئیدیک صورت گرفت و آپوپتوز توسط کیت آپوپتوز بررسی شد نتایج این پروژه، پلات فورمی برای ارزیابی و بررسی سریع تر دارو و ارائه درمان دقیق تر برای بیماران سرطانی، فراهم می آورد، بدین صورت که در سیستم میکروفلوئیدیک مورد نظر، سلولهای بیماران سرطانی کشت داده شده و اثرات عوامل درمانی مختلف در این سیستم، به سرعت انجام شده و درمان دقیق تر به بیمار ارائه می گردد.
 

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر