دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارزیابی و تحلیل پروفایل بیان ژنی حاصل از RNA-seqو بررسی عملکرد ژن (ها)ی کاندید مؤثر در تهاجم تومور در سلول های اپیتلیال بافت توموری بیماران مبتل

 | تاریخ ارسال: 1400/4/28 | 
با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی سلول های اپیتلیالی بافت توموری بود با جستجو در پایگاه داده ها دو مطالعه دارای نمونه های microdissected که سلول های اپیتلیال توموری را جداسازی و پروفایل بیان ژنی آنها را با روش های high troughput مورد ارزیابی قرار داده بودند با کدهای شناسایی E-MEPX-۹۵۰ و E-MEPX-۱۱۲۱ یافت شدند و سپس آنالیزهای بیوانفورماتیک انجام گردید.
نتایج به دست آمده از آنالیزهای انجام شده در بخش اول این مطالعه کمک کردند تا به صورت بسیار دقیق بتوانیم دسته ای از ژن (های) موثر در تهاجم این بیماری را شناسایی و سپس نقش آنها در پیشرفت PDAC را بررسی نماییم. با توجه به اینکه PDAC سرطان ناشناخته ای بوده و هنوز برای این بیماری مارکر تشخیصی و یا مارکری که بیانگر پیشرفت بیماری باشد، معرفی نگردیده است، نتایج این بخش کمک خواهد کرد تا در مراحل بعدی و با آزمایشات و تحقیقات گسترده تر خصوصا در مدل های موشی ترانسژنیک از طریق تغییر در میزان سطح بیان کاندیدهای پیشنهادی نقش این ژن ها را هر چه بیشتر ارزیابی و در نهایت به عنوان کاندید (های) متاستاز معرفی کرد. هدف از این بخش از مطالعه این است که بتوانیم از پیشرفت بیماری و متاستاز در کیس های شناخته شده PDAC جلوگیری کنیم.
همچنین، با مقایسه ی نتایج به دست آمده از آنالیزهای صورت گرفته و خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکال بیماران، ارتباط بین کاندیدهای پیشنهادی ما و ویژگی های کلینیکوپاتولوژیکال بررسی خواهد شد. البته در سطح computational با توجه به ویژگی کاندیدها و validation نتایج در dataset های مختلف از جمله TCGA بین سطح بیان کاندیدها و خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکال ارتباط معناداری مشاهده شده است. نتایج این بخش می تواند پس از طی مراحل موشی تحت عنوان مارکرهایی به بالین معرفی گردد که با بررسی سطح بیان آنها در بیماران بتوانند میزان پیشرفت تومور، stage، grade و survival بیمار را بدون استفاده از روش های invasive پیش بینی نمود.
با توجه به آخرین رفرنس های ساب تایپینگ موجود در رابطه با PDAC که مهمترین آنها moffit می باشد، چهار ساب تایپ برای این بیماری معرفی گردیده است. بنابراین در بخشی از مطالعه حاضر برای اولین بار تفاوت میزان و نوع بیان کاندیدهای هدف ما در ساب تایپ های مختلف PDAC مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به این که ساب تایپ های متفاوت دارای survival و prognosis متفاوت نیز می باشند و همچنین رویکرد درمانی در هر ساب تایپ ویژه و اختصاصی می باشد، معرفی کاندید (های) پیشنهادی در هر ساب تایپ در این مطالعه به بالین کمک خواهد کرد تا ساب تایپ های مختلف سرطان پانکراس را از یکدیگر تفکیک و بهترین رویکرد درمانی را برای بیماران انتخاب نماید.
 

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر