دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گروه روانپزشکی
  • دکتر الهام شیرازی - معاون پژوهشی
  • دکتر بهنام شریعتی - معاون آموزشی
  • دکتر مهرداد افتخار - مدیر گروه

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 219320
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 26394
بازدیدهای روز جاری: 26394
کاربران حاضر در پایگاه: 3
به روزرسانی: 1400/8/24

روز: شنبه مورخ 6 آذر 1400

07:21 = ساعت فعلی سرور