دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گروه روانپزشکی
  • دکتر الهام شیرازی - معاون پژوهشی
  • دکتر بهنام شریعتی - معاون آموزشی
  • دکتر مهرداد افتخار - مدیر گروه

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 219896
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 94515
بازدیدهای روز جاری: 94515
کاربران حاضر در پایگاه: 4
به روزرسانی: 1400/9/7

روز: چهارشنبه مورخ 10 آذر 1400

16:06 = ساعت فعلی سرور