دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بررسی اتصال .....

 | تاریخ ارسال: 1400/6/10 | 

بررسی اتصال miR-۱۵۴ و miR-۳۸۱ به ناحیه ۳´-UTR مربوط به آنزیم نیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز (NAMPT) و تأثیر این میکروRNA ها بر بیان ژن، مقدار پروتئین و میزان فعالیت این آنزیم و بقا در سلول های سرطان پستان


سرطان پستان شایع ترین سرطان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است. یکی از تغییراتی که در این بیماران مشاهده می شود، بالا رفتن آنزیم نیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز (NAMPT) است که به عنوان آنزیم اصلی درمسیر بازیافت نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید (NAD) عمل می کند . نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید (NAD) یک کوآنزیم حیاتی برای تمام سلول های زنده است. از آنجایی که سلول های سرطانی میزان مصرف NAD بالاتری دارند، برهم خوردن تنظیم این چرخه با پیشرفت چندین سرطان از جمله سرطان پستان ارتباط دارد. بنابراین، هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مهار NAMPT توسطmiR-۱۵۴ بر بقای سلول سرطان پستان بود. در این مطالعه در ابتدا با استفاده از روشهای بیوانفورماتیک ناحیه ۳´-UTR این آنزیم بررسی شد و سپس اثر این میکروRNA برروی بقا و القا آپوپتوز در دو رده سلولی سرطان پستان (MCF-۷ و MDAMB-۲۳۱ ) بررسی شد.
با توجه به نتایج این پژوهش، NAMPT به عنوان یک هدف جهت اتصال مستقیم miR-۱۵۴ شناخته شد و ارتباط معکوسی بین سطح بیان این میکروRNA و میزان پروتئین و mRNA آنزیم NAMPT در رده های سلولی سرطان پستان وجود دارد. در واقع miR-۱۵۴ از طریق مهار بازیافت NAD منجر به کاهش بقا سلولی و القا مرگ سلولی در رده های سلولی سرطان پستان می شود. نتایج این مطالعه بیانگر پتانسیل بالقوه این miR به عنوان رویکردی در درمان سرطان پستان می باشد.
                                                                    

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر