دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


جلب مشارکت

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

شرح وظايف كارشناس جلب مشاركت

1-بررسي و برنامه ريزي براي اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياستهاي وزارتخانه

2-هماهنگي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در اجراي طرحها و برنامه هاي مورد نياز در زمينه مربوطه

3-هماهنگي با ساير سازمانها،نهادها،به منظور برنامه ريزي در پيشبرد اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه

4-جمع آوري گزارش غعاليتهاي جلب مشاركت جامعه در سطح استان و ارسال به موقع آن به وزارت مطبوع

5-تشكيل جلسات آموزشي در زمينه پيشبرد اهداف برنامه

6-تعيين چهار چوب آموزشي براي كارشناسان جلب مشاركت جامعه در مركز بهداشت شهرستانها

7-برنامه ريزي و اجراي كلاسهاي آموزشي كارشناسان ستاد مركز بهداشت شهرستان جهت كسب مهارت ارتباطي براي جلب مشاركت مردم

8-هماهنگي و برنامه ريزي در جهت ايجاد هر چه بيشتر انگيزه در داوطلبان افتخاري بهداشت و شناساندن داوطلبين بهداشتي به مردم وسئولين

9-نظارت بر عملكرد فوق برنامه مشاركت جامعه

10-برقر


دفعات مشاهده: 6437 بار   |   دفعات چاپ: 245 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر