دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


گسترش

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
سرپرست : خانم سهرابی
شرح وظایف واحد گسترش 
 1.   نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
 2. نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها.
 3. اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ، ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی.
 4. ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها و پایش از عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
 5. بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
 6. تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ، تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی.
 7. هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.
 8. نظارت برجذب و استقرارتیم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بیمه روستایی و پزشک خانواده.
 9. عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه.
 10. گزارش تنگناها و نارسایی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
 11.  برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان (حسب نیاز)
 12. شرکت در جلسات وارائه گزارش به عنوان نماینده مرکز بهداشت

 

  شرح وظایف کارشناسان واحد گسترش 
  
 1. استقرار تیم پزشک خانواده درمراکز مجری
 2. برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده
 3. تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
 4.   تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
 5. ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی و اداره کل بیمه سلامت استان تهران

دفعات مشاهده: 8955 بار   |   دفعات چاپ: 451 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر