دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کار گزینی

 | تاریخ ارسال: 1396/4/31 | 


مسئول واحد  : خانم فرج‌زاده

شماره تماس مستقیم  :
۸۶۷۰۳۴۴۲  - داخلی ۳۴۴۲ 


شرح وظایف:
 

  • کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
  • تهیه پیشنویس مکاتبات اداری و استخدامی و احکام حقوقی و سایر امور مربوط به کارگزینی و نظارت بر تهیه و تنظیم آنها حسب مورد
  • بررسی شکایات استخدامی کارکنان و شکایات واصله از مراجع قضایی و تهیه لوایح دفاعی طبق مقررات
  • نظارت بر فعالیتهای عملکرد طبقاتی شغلی مادون در جهت اطمینان از صحت عملکرد آنان
  • پیش بینی و پیشنهاد لوازم و تجهیزات پرسنلی مورد نیاز در واحد محل خدمت و پیگیری لازم برای تأمین و رفع موانع احتمالی تأمین احتیاجات مربوطه 
  •  انجام امور برنامه ریزی و سرپرستی واحد کارگزینی و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی
  •  تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها ، مشکلات جهت سرپرست مربوطه
  •  انجام سایر اموریکه در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد
کارمندان واحد کارگزینی :
 
کارمند شماره تماس
خانم رهبری ۸۶۷۰۳۴۴۷
آقای کشوری ۸۶۷۰۳۴۴۱
خانم حدادی ۸۶۷۰۳۴۴۳
آقای بخشی ۸۶۷۰۳۴۴۴
آقای تمدنی ۸۶۷۰۳۴۴۰
خانم ناصری ۸۶۷۰۳۴۲۵


دفعات مشاهده: 4984 بار   |   دفعات چاپ: 139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر