دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کار گزینی

 | تاریخ ارسال: 1396/4/31 | 

AWT IMAGE


مسئول واحد  : مجید عباسی 

شماره تماس مستقیم  :
86703444  - داخلی 3444 


شرح وظایف:
 

  • کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
  • تهیه پیشنویس مکاتبات اداری و استخدامی و احکام حقوقی و سایر امور مربوط به کارگزینی و نظارت بر تهیه و تنظیم آنها حسب مورد
  • بررسی شکایات استخدامی کارکنان و شکایات واصله از مراجع قضایی و تهیه لوایح دفاعی طبق مقررات
  • نظارت بر فعالیتهای عملکرد طبقاتی شغلی مادون در جهت اطمینان از صحت عملکرد آنان
  • پیش بینی و پیشنهاد لوازم و تجهیزات پرسنلی مورد نیاز در واحد محل خدمت و پیگیری لازم برای تأمین و رفع موانع احتمالی تأمین احتیاجات مربوطه 
  •  انجام امور برنامه ریزی و سرپرستی واحد کارگزینی و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی
  •  تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها ، مشکلات جهت سرپرست مربوطه
  •  انجام سایر اموریکه در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

شماره تماس مستقیم

معصومه فرج زاده

کارشناس کارگزینی

3442

86703442

      سمیه رهبری

     کارشناس کارگزینی

3447

86703447

محمدرضا کشوری

کارشناس کارگزینی

3443

86703447

لیلا یحیوی

بایگان کارگزینی

3440

86703440


دفعات مشاهده: 2703 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر