دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


سمعی بصری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مسئول واحد : جناب آقای جلیل موحد

شرح وظایف مسئول امور سمعی و بصری

1 - تهیه فیلمهای خبری از افتتاحیه ، جلسات ، همایش و کفرانسها .

2 - آرشیو و بایگانی اخبار و برنامه های ضبط شده .

3 - تهیه تیز رهای تبلیغاتی از فعالیتهای بهداشتی برای انعکاس در اخبار .

4 - تهیه کلیپهایی از عملکرد مرکز و پخش آن در مناسبتهای مختلف .

5 - تصویر برداری از همایشها ، سخنرانیها و جلسات .

6 - تهیه عکسهای خبری ، آرشیو و تهیه آلبوم از برنامه های مختلف .

7 - تهیه عکس از مسئولین و مدیران و برنامه های مختلف جهت استفاده از آن در کلیپها ، خبر نامه و آلبوم تصویری .

8 - طبقه بندی عکسها و فیلمها بر اساس موضوع ، زمان و برنامه .

9 - اجرای امور مطبوعاتی و سمعی بصری سازمان .

10 - همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های انتشاراتی و اطلاعات در چهار چوب ضوابط و موازین مربوطه .

11 - همکاری در زمینه نشریات تبلیغاتی ، فنی و بولتن های داخلی .

12 - ارائه همکاری های لازم در امور روابط عمومی با کارشناسان این رشته .