دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 


رئیس امور اداری: علیرضا نجفی

 

وظایف رئیس امور اداری:
برنامه ریزی وسازماندهی به منظور بهبود وروان سازی اموراداری ونظارت وکنترل برانجام فعالیتهای واحدهای ذیربط وراهنمای آنها ، کوشش درحل مشکلات موجود وبیشتر فعالیت های جاری

 

 • اجرای قوانین وآئین نامه های اداری واستخدامی ، پیش بینی کادر مورد نیاز
 • ارائه نظرات اصلاحی درزمینه اموراداری به نقاط ذیربط وهمکاری مؤثر مسئولین
 • تلاش درجهت تحول اداری واجرای مؤثر درجهت تکریم ارباب رجوع
 • به کارگیری روشهای جدید فن آوری اطلاعات وبه خصوص استفاده ازسیستم اتوماسیون اداری
 • ارزشیابی کارکنان وتعیین وبررسی نقاط ضعف وقوت آنان
 • تهیه وارائه برنامه های زمانی کارکنان ونظارت برحسن اجرای آن
 • تهیه وتدوین آئین نامه آموزشی کارکنان وبرنامه ریزی به منظور آموزش کلیه کارکنان
 • تجزیه و تحلیلی اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی.
 • مطالعه قوانینی و مقررات استخدامی و اظهار نظر درباره نحوه اجرای قوانین مورد عمل
 • نظارت بر اجرای قوانین و بخشنامه های اداری.
 • نظارت بر اجرای امور مربوط به تعاون و بیمه و رفاه کارکنان .
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری .
 • مطالعه و بررسی تشکیلات سازمان

دفعات مشاهده: 3921 بار   |   دفعات چاپ: 300 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر