دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش تقویم آموزشی سال

img_yw_news
شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ -

تقویم آموزشی سال 99_98

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تقویم آموزشی سال98_97