دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ -

منبع مرجع سوالات نورولوژی آزمون های پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 1397

منبع مرجع سوالات نورولوژی آزمون های پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 1397 توسط شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت اعلام شد.