دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ -

ارتباطات مردمی در بستر سامانه سامد

ارتباطات مردمی در بستر سامانه سامد

img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ -

اطلاع رسانی جهت ثبت نام بیمه تکمیلی دانشجویان تخصصی (PhD)

اطلاع رسانی جهت ثبت نام بیمه تکمیلی دانشجویان تخصصی (PhD)

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ -

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ -

چهاردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

چهاردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ -

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ -

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ -

اطلاع رسانی جهت واکسیناسیون دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (دوز بوستر)

تزریق واکسن بوستر دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ در مرکز همایش های رازی

img_yw_news
سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ -

انجام ارزشیابی میدانی درونی (تکمیل نمودن پرسشنامه الکترونیکی) توسط اساتید محترم هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

درخصوص انجام برنامه شفاف­ سازی در دانشکده‌­ها و تکمیل سنجه­ ها (شاخص­ ها) توسط اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ -

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

دهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ -

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰ -

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد مجازی در رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما فراگیران علم و دانش، اطلاعیه ثبت نام درخصوص پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد مجازی در رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ ارسال می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ -

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ -

اطلاعیه(شماره ۲) جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته های علوم پایه سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته های علوم پایه سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ -

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ -

تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود مقاطع تحصیلات تکمیلی

تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود مقاطع تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ -

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه

راهنمای ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ -

راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ -

شرایط بهره مندی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از معافیت تحصیلی دانشجویی

شرایط بهره مندی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از معافیت تحصیلی دانشجویی

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ -

راهنمای اقدام مشمولان برای معافیت تحصیلی دانشجویی داخل کشور

باتوجه به اینکه از مهر ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ درخواست های معافیت تحصیلی به صورت اینترنتی قابل ارائه می باشد بنابراین در این خصوص فیلم آموزشی از چگونگی درخواست معافیت تحصیلی اینترنتی بارگزاری می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ -

هفتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هفتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار خواهد شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار خواهد شد.

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

قوانین و مقررات معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

قوانین و مقررات معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ -

دستور العمل پرداخت حق التدریس اعضای محترم هیئت علمی/ مدعو دانشگاه

صورتجلسه هیأت محترم رئیسه دانشگاه درخصوص دستورالعمل حق التدریس مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ و اصلاحیه ماده ۱۴

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ -

اطلاع رسانی درخصوص برگزاری برنامه زنده اینستاگرامی رئیس محترم دانشگاه

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری برنامه زنده اینستاگرامی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ -

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصییلات تکمیلی برگزار شد

img_yw_news
جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ -

چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ -

سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ -

تمدید بازه فعالسازی سامانه ارزشیابی طبیب برای ارزشیابی اعضای محترم هیئت علمی از منظر فراگیران

تمدید بازه فعالسازی سامانه ارزشیابی طبیب برای ارزشیابی اعضای محترم هیئت علمی از منظر فراگیران در نیمسال دوم ۱۴۰۰_۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ -

دانشجویان حائز رتبه های برتر در رشته های علوم پایه در مقاطع تحصیلات تکمیلی معرفی شدند

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت دانشجویانی که موفق به کسب رتبه برتر شده اند نیز مایه مباهات است . آری، دستان پرتوان و عزم استوار بار دگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید  و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد.  

img_yw_news
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ -

دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ -

فعال شدن سامانه طبیب برای ارزشیابی اعضای محترم هیئت علمی از منظر فراگیران در نیمسال دوم۱۴۰۰_۱۳۹۹

فعال شدن سامانه طبیب برای ارزشیابی اعضای محترم هیئت علمی از منظر فراگیران در نیمسال دوم۱۴۰۰_۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ -

اعلام فراخوان درخصوص پذیرش دانشجو در رشته علوم قرآن و حدیث در سلامت در مقطع کارشناسی ارشد (مجازی)

اعلام فراخوان درخصوص پذیرش دانشجو در رشته علوم قرآن و حدیث در سلامت در مقطع کارشناسی ارشد (مجازی)

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ -

تمدید مهلت انتخابات شورای صنفی دانشجویان دکترای تخصصی

تمدید مهلت انتخابات شورای صنفی دانشجویان دکترای تخصصی

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ -

بروزرسانی تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 بروزرسانی تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ -

بیست و سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۲/۲۵روز چهارشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ -

بیست ودومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۲/۲۳روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ -

بیست ویکمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ -

بیستمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیستمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۲/۱۳ به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ -

نوزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نوزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۲/۱۱روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ -

هجدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هجدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۲/۴روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ -

هفدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هفدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۱/۲۷روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ -

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۱/۱۳روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ -

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۱/۶روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ -

چهاردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

چهاردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۰/۲۲روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید

img_yw_news
سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ -

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۱۰/۸روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.  

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ -

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۸/۲۶روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس راس ساعت ۱۰ با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ -

تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود مقطع تحصیلات تکمیلی

تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود مقطع تحصیلات تکمیلی  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ -

تماس با کارشناسان گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی

کارشناسان گروه های آموزشی علوم پایه در مقاطع تحصیلات تکمیلی  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ -

راه ارتباطی دانشجویان جدیدالورودسال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ در مقطع کارشناسی ارشد با گروه های آموزشی

  راه ارتباطی دانشجویان جدیدالورودسال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ در مقطع کارشناسی ارشد با گروه های آموزشی به شرح ذیل می باشد:  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ -

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ -

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شوراِی آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -

آیین نامه آموزشی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی مصوب هفتادوپنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۹/۴/۸

آیین نامه آموزشی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی مصوب هفتادوپنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۹/۴/۸

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -

دهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ -

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ -

درخصوص تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ -

درخصوص تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته بیولوژی تولیدمثل مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تقلیل واحدهای برنامه  آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته بیولوژی تولیدمثل مصوب هفتادو چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

img_yw_news
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ -

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد

img_yw_news
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ -

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی 

img_yw_news
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -

چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۴/۱۶

img_yw_news
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ -

سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ -

دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۹

دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ -

پوستر دانشگاه نسل سوم

اعلام زمان برگزاری کارگاه آشنایی با دانشگاه نسل سوم

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

عملکرد معاونت تحصیلات تکمیلی و علوم پایه مبنی بر نحوه مقابله با کرونا ویروس

 عملکرد معاونت تحصیلات تکمیلی و علوم پایه مبنی بر نحوه مقابله با کرونا ویروس

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

مشارکت دانشجویان گروه آموزشی ایمنی شناسی در بخش های مقابله با کرونا ویروس

همکاری دانشجویان گروه آموزشی ایمنی شناسی در بخش های مقابله با کرونا

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

مشارکت دانشجویان گروه آموزشی ویروس شناسی در بخش های مقابله با کرونا ویروس

همکاری دانشجویان گروه آموزشی ویروس شناسی در بخش های مقابله با کرونا

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ -

اولین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

اولین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ -

بیست و سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ -

بیست و دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و دومین جلسه شورای آموزشی برگزار خواهد شد

img_yw_news
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ -

بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ -

بیستمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیستمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸ -

نوزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نوزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

هجدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هجدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

اجرای طرح غربالگری و تشکیل پرونده سلامت دانشجویان جدیدالورود

اجرای طرح غربالگری و تشکیل پرونده سلامت دانشجویان جدیدالورود در درمانگاه معاونت دانشجویی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ -

هفدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هفدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ -

رتبه های برتر کشوری در آزمون دکترای تخصصی سال 99_98

لیست اسامی دانشجویان رتبه برتر کشوری در آزمون دکترای تخصصی سال تحصیلی99_98

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ -

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پانزدهمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه نمایندگان دانشجویان مقاطع تکمیلی گروه های علوم پایه و رئیس محترم دانشکده پزشکی

جلسه نمایندگان دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و رئیس محترم دانشکده پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه مدیران محترم گروه علوم پایه و رئیس محترم دانشکده پزشکی

جلسه مدیران محترم گروه علوم پایه با حضور رئیس محترم دانشکده پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه مدیران محترم گروههای علوم پایه با معاونین محترم تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده

جلسه مدیران محترم گروههای علوم پایه با معاونین محترم تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

فراخوان ثبت نام اولیه دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

فراخوان ثبت ­نام اولیه دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

زمان برگزاری مراسم معارفه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۹_۹۸

زمان برگزاری مراسم معارفه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۹_۹۸

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ -

فراخوان جشنواره بیست و هشتمین دانشجوی نمونه سال 98

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه در سال 99_98

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

چهاردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

چهاردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی   

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

اعلام اسامی دانشجویان رتبه برتر مقطع کارشناسی ارشد

اعلام اسامی دانشجویان رتبه برتر مقطع کارشناسی ارشد

img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ -

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ -

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ -

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

دهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ -

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ -

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ -

هفتمین جلسه آموزشی شورای تحصیلات تکمیلی

هفتمین جلسه آموزشی شورای تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1