دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بخش های بیمارستان
  • کلنیک ویژه فوق تخصصی
  • بیماران بین الملل
  • سیستم نوبت دهی
  • صدای مشتری
  • درباره ما
  • ويژه همكاران

بایگانی بخش بخش های بیمارستان

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

CSSD

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

بخش مهر

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

بخش بهار

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

بخش یاس

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

ICU

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

اورژانس

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

اتاق عمل