دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش دوره های آموزشی برگزار شده

img_yw_news
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸ -

کارگاه

img_yw_news
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸ -

کارگاه

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ -

کارگاه ارزیابی علم و علم سنجی

img_yw_news
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -

کارگاه پروپوزال نویسی