دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • گروه‌های آموزشی
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • فناوری اطلاعات

نظرسنجی‌

عملکرد روابط عمومی و وب‌سایت دانشکده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
بد
خیلی بد