دانشگاه علوم پزشکی ایران- اخبار آموزشی
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/19 | 

نشست شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه، باحضور معاون آموزشی، مشاور ایشان و سایر مدیران این حوزه روز یکشنبه 12/10/95 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش از فعالیت های انجام گرفته درخصوص جشنواره آموزشی دکتر وثوق، درباره برنامه های ستاد تحول و نوآوری در آموزش، دوره های توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالیت مرکز آموزش مجازی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمده و تصمیمات لازم اخذ گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=1.11.11.fa
برگشت به اصل مطلب