گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی- پایان نامه ها
پایان نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 

 

  عناوین پایان نامه های رزیدنت های پزشکی ورزشی

 

شماره

عنوان پایان نامه

نام دستیار

استاد/اساتید راهنما

اساتید مشاور

تاریخ دفاع

1

بررسی ارتباط بین راستای اندام تحتانی و سندروم استرس داخلی تیبیا در ورزشکاران غیرحرفه ای

 

افسانه صفرچراتی

دکتر کورش منصوری

 

-

29/3/87

2

بررسی آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به جنبه های کاربردی ورزش در پیشگیری و درمان بیماریها در سال تحصیلی 87-86

سیدوحید مجاب

دکتر اختر جمالی

-

9/4/87

3

بررسی اثر فعالیت های تناوبی شدید بر یون هیدروژن، اضافه قلیا و لاکتات خون در نوجوانان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

علی مظاهری نژاد

دکتر  سید حسین

صمدانی فرد

 

 

-

5/5/87

4

نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=101.16546.47645.fa
برگشت به اصل مطلب