گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی- پایان نامه ها
پایان نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

  عناوین پایان نامه های رزیدنت های پزشکی ورزشی

شماره عنوان پایان نامه نام دستیار استاد راهنما اساتید مشاور تاریخ دفاع
۱ بررسی ارتباط بین راستای اندام تحتانی و سندروم استرس داخلی تیبیا در ورزشکاران غیرحرفه ای
 
افسانه صفرچراتی دکتر کورش منصوری  
-
۲۹/۳/۸۷
۲ بررسی آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به جنبه های کاربردی ورزش در پیشگیری و درمان بیماریها در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ سیدوحید مجاب دکتر اختر جمالی - ۹/۴/۸۷
۳ بررسی اثر فعالیت های تناوبی شدید بر یون هیدروژن، اضافه قلیا و لاکتات خون در نوجوانان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار علی مظاهری نژاد دکتر  سید حسین
صمدانی فرد
 
 
-
۵/۵/۸۷
۴ بررسی تغییرات نوار قلبی               ( الکتروکاردیوگرام) ورزشکاران ایرانی حاضر در بازیهای آسیایی دوحه (۲۰۰۶) مهرشاد پور سعید اصفهانی دکتر بهزاد فراهانی
 
دکتر فرهاد مرادی
 
 
 
۵/۵/۸۷
۵ بررسی تاثیر یک دوره تمرینات استقامتی پیش از فصل بر میزان آنمی دوندگان زن حرفه ای در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
 
امیر حسین براتی دکتر سید حسین صمدانی فرد  
-
۳/ ۷ / ۸۷
۶ بررسی تاثیراصلاح افزایش پروناسیون پا در میزان درد زانو و عملکرد دختران ورزشکار مبتلا به سندروم درد پاتلو فمورال پریسا نجاتی دکتر بیژن فروغ دکتر جلیل  کوهپایه زاده ۸/ ۱۱/ ۸۷
۷ بررسی فراوانی آمنوره ، الیگومنروه بین زنان ورزشکار نخبه ایران در رشته های مختلف ورزشی در سال ۸۷ - ۸۶ هاله دادگستر دکتر محمدرازی
 
دکتر اشرف آل یاسین
 
 
۱۸/۱۲/ ۸۷
۸ مقایسه پارامتر های قلبی اندازه گیری شده توسط اکوکاردیوگرافی دو بعدی در بین کشتی گیران با
دانشجویان پزشکی غیر ورزشکار در نیمه دوم سال ۱۳۸۷
وحید سبحانی
فیروز آباد
دکتر بهزادفراهانی -
 
۷/۴/ ۸۸
۹ بررسی سندروم کارپال تونل در ورزشکاران سلیم واحدی نمین دکتر بیژن فروغ - ۱۷ / ۸ /۸۸
۱۰ بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به دوپینگ در دانشگاه های علوم پزشکی تهران  
سلمی رادمنش
دکتر جلیل کوهپایه زاده  
 
۱۷/ ۱۲ /۸۸
 
 
 
۱۱ بررسی  فراوانی آسیب لیگامانی و مینیسک ها در ورزشکاران رشته های مختلف با  پارگی لیگامان صلیبی قدامی طی سال های ۱۳۷۳ تا  ۱۳۸۷ شاهین صالحی دکتر محمد رازی دکتر جلیل  کوهپایه زاده ۱۱/۳/۸۹
۱۲ بررسی تاثیر طب سوزنی بر کاهش درد و بهبود دامنه حرکتی شانه منجمد در بیماران دیابتی فاطمه کریم افشار دکتر طناز احدی دکتر جلیل  کوهپایه زاده و دکتر بیژن فروغ ۳۰/۳/۸۹
۱۳ بررسی آناتومیک ساختمان باندل های لیگامان صلیبی قدامی زانو در اجساد مردان سنین ۲۰ تا ۳۵ ساله تهرانی احمد  باقری مقدم دکتر علی ترکمان - ۲/۳/۸۹
۱۴ مقایسه اثر بخشی طب سوزنی , مدالیته های فیزیکی و تمرینورزشی در منزل بر علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو دکتر سالکی دکتر طناز احدی دکتر محمد رازی
و دکتر غلامرضا رئیسی
۱۱/۳/۸۹
۱۵ فراوانی ضایعات غضروف مفصلی زانو بر اساس مشخصات دموگرافیک در ورزشکاران مراجعه کننده به درمانگاه فدراسیون پزشکی ورزشی با تشخیص اولیه پارگی لیگامان صلیبی قدامی از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۷ سید مهدی طباطبایی دکتر محمد رازی دکتر جلیل کوهپایه زاده ۴/۳/۸۹
۱۶ بررسی تاثیر هورمون تراپی بر تراکم استخوان زنان ورزشکار مبتلا به الیگومنوره و آمنوره غزاله سلیمانی دکتر هاله دادگستر دکتر مازیار مرادی و دکتر افسانه قاسمی ۲۴/۳/۹۰
۱۷ مقایسه تاثیر آموزش ورزش درمانی با مدالیته های توانبخشی در کنترل درد  و ناتوانی بیماران مبتلا به کمردرد حسن عندلیب دکتر پریسا نجاتی دکتر آذر معزی /۳/۹۰
۱۸ طراحی نرم افزار ورزش درمانی در بیماری های مزمن امیر مردانی دکتر افسانه صفرچراتی   /۴/۹۰
۱۹ بررسی تاثیر شاخص توده بدنی و میزان درصد چربی بدن بر فاکتور های مرتبط با سلامت آمادگی جسمانی در کارکنان ارتش  
علی اکبر نقوی مقدم
 
دکتر هومن انگورانی
   
۲۴/۳/۹۰
۲۰ تاثیر مشاوره ورزشی و ورزش درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ سحر فیروزی نژاد دکتر هاله دادگستر دکتر محمد ابراهیم خمسه و دکتر افسانه صفرچراتی و دکتر مازیار مرادی و دکتر علی مظاهری نژاد  
۲۸/۳/۹۱
۲۱ بررسی مقایسه ای تاثیر         ویبریشن تراپی و ورزش درمانی در بهبود بی اختیاری استرسی ادرار زنان عزیزه فرزین مهر دکتر آذر معزی دکتر مریم کاشانی
و
دکتر جلیل کوهپایه زاده
۲۸/۳/۹۱
۲۲ بررسی تاثیر دو برنامه ورزشی در منزل و تحت نظارت بر میزان درد و توزیع چربی بدن بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی  فرامرز اکبری دکتر هاله دادگستر و دکتر محمد رازی دکتر سید حسین وحید طاری و دکتر  مسعود سلیمانی دودران و          دکتر آذر معزی /۲/۹۲
۲۳ مقایسه اثر بخشی دو شیوه درمانی با اولتراسون و ماساژ عمقی عرضی در اپی کندیلیت خارجی بازو شهرام خارابیان دکتر علی مظاهری نژاد و
دکتر آذر معزی
دکتر مسعود سلیمانی و دکتر افسانه صفر چراتی ۲۱/۱۲/۹۱
۲۴ بررسی تاثیر ورزش درمانی بر درد، پوسچر، انعطاف پذیری ودامنه حرکتی شانه در بیماران  مبتلا به سندرومOveruse  در مقایسه با روش های متداول فیزیوتراپی سعید سپهری فر دکتر آذر معزی دکتر مسعود سلیمانی ۱۳/۱۲/۹۱
۲۵ بررسی ارتباط درد قدامی زانو و الگوی فعال شدن عضلات واستوس مدیالیس و واستوس لترالیس با افزایش حجم تمرین در ورزشکاران نخبه رشته کاراته سارا لطفیان دکتر افسانه صفرچراتی
و دکتر علی اشرف جمشیدی
دکتر محمد رازی و دکتر محمد حسین براتی و دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی ۱/۲/۹۲
۲۶  
مقایسه تاثیر برنامه های ورزش در منزل و تحت نظارت در بیماران  چاق پس از جراحی باریاتریک
 
هانیه ادیب
 
دکتر هاله دادگستر
و دکتر علی مظاهری نژاد
 
دکتر مسعود سلیمانی
 
۱۳/۱۲/۹۲
۲۷ بررسی تاثیر ورزش درمانی در شاخص های آزمایشگاهی  بیماران چاق پس از جراحی باریاتریک سارا کاویانی دکتر هاله دادگستر
و دکتر علی مظاهری نژاد
دکتر مسعود سلیمانی  
۲۷/۱۲/۹۲
۲۸ مقایسه تاثیر PRP  و TENSو ورزش درمانی در تخفیف علائم استئو آتریت زانو امید مرجمکی دکتر هومن انگورانی و  دکتر علی مظاهری نژاد    
۲۷/۱۲/۹۲
۲۹ مقایسه تاثیر طب سوزنی و ورزش درمانی در درمان درد های مزمن گردن رضا موسوی دکتر پریسا نجاتی و
دکتر هومن انگورانی 
دکتر آذر معزی  
۲۰/۱۲/۹۲
۳۰ بررسی تاثیر فاکتور های امادگی جسمانی در بروز آسیب در فوتسالیست های تیم ملی زهره هراتیان دکتر هومن انگورانی و دکتر هاله دادگستر     
۱۳/۱۲/۹۲
۳۱ بررسی ارتباط بین یافته های الکترومیوگرافی و اکو کاردیو گرافی در فوتبالیست های لیگ برتر در سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ محمد صادق حقی دکتر هومن انگورانی و دکتر افسانه صفر چراتی دکتر شیما یونسی پور اسفند ۹۳
۳۲ بررسی اثر بخشی تمرینات اکسنتریک در ظرفیت های تنفسی ،
عملکرد فیزیکی و کیفیت زندگی
بیماران مبتلا به بیماری های مزمن انسدادی ریه
 
 
 
 
آزاده عرفانی دکتر آذر معزی
و
دکتر علی مظاهری نژاد
دکتر سید علی جواد موسوی و دکتر مرضیه نجومی اردیبهشت ۹۴
۳۳ مقایسه اثر بخشی ورزش درمانی و تزریق پلاسمای غنی شده از پلاکت در مبتلایان به سندروم گیر افتادگی ساب آکرومیون آرمیتا قهرمانی نیا دکتر پریسا نجاتی و
دکتر علی مظاهری نژاد
دکتر نادری و
 دکتر غریب زاده
اسفند
 ۹۳
۳۴ میزان شیوع آسیبهای عضلانی-اسکلتی  در فوتبالیستهای لیگ برتر در طول سال ۱۳۹۲ یاسمن کیوانچهر  دکتر هومن انگورانی
و
دکتر علی مظاهری نژاد
  اردیبهشت ۹۴
۳۵ بررسی تاثیرروش های مختلف Kinesio-taping ساعد بر تحمل و قدرت گرفتن دست در ورزشکاران حرفه ای رشته های راکتی لیندا سلمانی قاسم زادگان دکتر آذر معزی و دکتر هاله دادگستر دکتر فرنوش داوودی اسفند ۹۴
۳۶ بررسی تاثیر  طب سوزنی بر نتایج سونوگرافیک ضخامت چربی جداری شکم در زنان دارای اضافه وزن و چاق مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) زینب کریمی دکتر علی مظاهری نژاد و دکتر هومن انگورانی دکتر فرخ نادری اسفند ۹۴
۳۷ میزان شیوع آسیب های عضلانی-اسکلتی  در داوران حسین مهدوی پارسا دکتر هومن انگورانی و دکتر علی مظاهری نژاد دکتر فرنوش داوودی دی ۹۴
۳۸ مقایسه اثر درمانی تکنیک های دستی و ورزش درمانی در مبتلایان به اختلال کارکرد مفصل ساکروایلیک فرشید کریمی دکتر پریسا نجاتی
و دکتر افسانه صفر چراتی
دکتر وحید طاری و دکتر فرنوش داوودی بهمن ۹۴
۳۹ رابطه بین برخی فاکتور های بیومکانیک در آسیب اندام های تحتانی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال در سال ۹۴-۹۵
 
سید سلمان خلیفه سلطانی دکتر افسانه صفر چراتی   ۱۲/۹۵
۴۰ بررسی اثر اختلالات راستا بر بروز آسیب های اندام تحتانی در بازیکنان فوتبال
 
نوید مقدم دکتر سارا لطفیان    
  بررسی مقایسه ای تزریق کوتیکو استروئید و پلاسمای غنی شده از پلاکت در درمان مبتلایان به تاندینوپاتی شانه و مقایسه آن با یافته های سونوگرافی
 
فریناز فهیمی پور
 
 
 
 
دکتر هاله دادگستر    
۴۲ بررسی ارتباط هوش هیجانی و بروز آسیب ورزشی و رفتار منجر به دریافت کارت در بین فوتبالیست های لیگ برتر ایران در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴
 
سمیه نجفی دکتر هومن انگورانی دکتر احمد عاشوری  
۴۳ بررسی صحت تشخیص تست های معاینه فیزیکی مربوط به اختلال کارکرد مفصل ساکروایلیاک الهام سرتاج دکتر پریسا نجاتی
و
دکتر ایمانی
   
۴۴ بررسی ضعف و قدرت عضلات اندامهای فوقانی و تحتانی و ظرفیت ریوی و تغییرات ترکیب بدنی قبل و بعد از جراحی باریا تریک مارتا صفوی      
۴۵ بررسی اثر بخشی لیزر پرتوان بر درد ، عملکرد مبتلایان به استئو آرتریت زانو در مقایسه با روش های معمول فیزیوتراپی احمد نظری دکترآذر معزی دکتر مظاهر نژاد
دکتر نجاتی
دکتر شیخ وطن
 
۴۶ بررسی ارتباط نتایج تست های عملکردی اندام تحتانی و آسیب های آن در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ محمد ایزدپناهی دکتر هومن انگورانی دکترآذر معزی، دکتر علی مظاهری نژاد،  
 
۴۷ مقایسه نتایج آنالیز ترکیب بدنی با دو روش BIA و DXA در نارسایی مزمن قلبی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ حامدرضا فرمان آرا دکتر سارا لطفیان    
۴۸ بررسی میزان انرژی در دسترس در ورزشکاران زن تکواندوکار لیگ برتر با استفاده از دستگاه ارزیابی ورزشی قلبی ریوی قابل حمل مریم قنبر نسب دکتر هاله دادگستر    
 
۴۹ - زهره مرادی ریزی انصراف    
۵۰
مقایسه اثر بخشی پلاسمای غنی از پلاکت با لکوسیت های فراوان و پلاسمای غنی از پلاکت با لکوسیت کم با پلاسبو در درمان بیماران مبتلا به تاندینوپاتی و پارگی ناکامل روتاتور کاف
مرجان وحدانی دکتر پریسا نجاتی دکتر هاله دادگستر، دکتر علی مظاهری نژاد، دکتر عباس غلامی ،
دکتر محمد حسین محمدی، دکتر مسعود سلیمانی دودران
 
 
  مقایسه اثرات کوتاه مدت دو پروتکل ورزش درمانی بر درد،آتروفی عضلات ران ، عملکرد و ضخامت عضلات واستوس مدیالیس و لترالیس در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو سحر کاوند دکترآذر معزی دکتر هومن انگورانی  
  بررسی آسیب پوستولترال زانو با تکنیک جدی فانکشنال استرس رادیوگرافی در بیماران دچار آسیب مزمن زانو در سال ۹۸-۹۸ ناهید ونارجی دکتر محمد رازی    
  بررسی ارتباط دامنه حرکتی غیرفعال مفصل هیپ با اسیب های اندام تحتانی در فوتبالیستهای لیگ برتر فوتبال ایران در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ الهام کرمی نیا دکتر هومن انگورانی    
  بررسی تاثیر ورزش بر علائم Insomnia در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه خواب در طی سال های ۹۷-۹۸ افسانه بشرخواه دکتر هاله دادگستر    
  بررسی تاثیر تمرینات عضلات تنفسی دمی بر ظرفیت عملکردی مردان تکواندکار میثم رضایی دکتر سارا لطفیان    
  مقایسه دو تکنیک طب سوزنی با سوزن طلا و استیل بر میزان درد و ناتوانی بیماران مبتلا به اوستئوارتریت زانو الهام السادات موسوی مبارکه دکتر علی مظاهری نژاد، دکتر هومن انگورانی    
  بررسی عملکرد زانو بعد از گذشت حداقل دو سال از درمان غیرجراحی پارگی همزمان رباط صلیبی قدامی و کلترال داخلی  مژگان زرینی دکتر هاله دادگستر    
  بررسی اثربخشی طب سوزنی در میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به درد شانه حمیدرضا جنیدی جعفری دکتر پریسا نجاتی    
  تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‏ی Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI) در بیماران فارسی‏زبان مبتلا به ناپایداری شانه احسان خردمند دکتر محسن رحیمی    
  مقایسه تاثیر انواع ارتوز وprogram  Back School  بر آمادگی جسمانی و ظرفیت تنفسی سالمندان مبتلا به کایفوز توراسیک سمانه عطائی دکتر هاله دادگستر    
  مقایسه اثر بخشی سه پروتکل تحریک الکتریکی عصبی عضلانی، ورزش درمانی و تحریک الکتریکی عصبی عضلانی و ورزش درمانی توامان  بر درد، آتروفی عضله کوادریسپس، ضخامت عضله‏ی واستـوس مدیالیس و                                 عملکرد فیزیکی بیماران مبتلا به استئوآرتریت اولیه زانو سهیلا مسعودی دکتر آذر معزی    
  بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه ی آسیب های حاد همسترینگ(FASH) در بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران  ارسلان بهمنی پور دراوی دکتر هومن انگورانی    
  بررسی اثر پیشگویی کننده‌یCardiopulmonary exercise testing(CPET) قبل از عمل جراحی Sleeve بر پیامدهای بعد از عمل  محمد ماندگار نجف‌آبادی دکتر علی مظاهری‌نژاد    
           

 
  

نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=101.16546.47645.fa
برگشت به اصل مطلب