گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی- دستیاران پزشکی ورزشی
دستیاران پزشکی ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

دستیاران پزشکی ورزشی

 

 

دستیاران سال چهارم 

 


دکتر لینداسلمانی قاسم زادگان  
دکتر زینب کریمی  
دکتر فرشید کریمی  
دکتر حسین مهدوی پارسا ( دستیار ارشد )  

 

 

دستیاران سال سوم

 

دکتر سید سلمان خلیفه سلطانی  
دکتر فریناز فهیمی پور  
دکتر زینب نجفی  
دکتر نوید مقدم  

 

دستیاران سال دوم

 

دکتر الهام سرتاج  
دکتر مارتا صفوی  
دکتر احمد نظری  

 

 

دستیاران سال اول

 

دکتر محمد رضا ایزدپناهی
دکتر حامد رضا فرمان آرا  
دکتر  مریم قنبر نسب  
نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=101.22942.45981.fa
برگشت به اصل مطلب