گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی- پلاسمای غنی از پلاکت (PRP)
پلاسمای غنی از پلاکت (PRP)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

پلاسمای غنی از پلاکت(PRP)


پلاسمای غنی از پلاکت Platelet-rich plasmaبا نماد اختصاریPRP)  ) پلاسمای غلیظ شده خون است که دارای مقادیر فراوان پلاکت است. از این پلاسما که از خود بیمار تهیه می‌شود برای درمان صدمات غضروفی و تاندونها و سایر صدمات بافت نرم، استفاده می‌شود. موارد استفاده از آن براین پایه استوار است که برخی ترکیبات پروتئینی مانند سیتوکین‌ها و دیگر فاکتورهای رشد

نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=101.25989.47648.fa
برگشت به اصل مطلب