گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۸ | 
اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=101.30101.56155.fa
برگشت به اصل مطلب