گروه طب سالمندی دانشکده پزشکی- اعضاء هیات علمی
اعضاء هیات علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
دکتر سید کاظم ملکوتی
دکترای تخصصی روانپزشکی
دانشیار
شماره تماس:
66513250-021
E-mail: malakouti.kiums.ac.ir

CV
 
دکتر مهشید طالبی طاهر
دکترای تخصصی بیماری های عفونی
دانشیار
شماره تماس:
66507056-021
E-mail:

 
دکتر طاهره زروک آهی

فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشار خون

استادیار

شماره تماس:021-66516004
دکتر سیمین سجادی
متخصص طب فیزیکی و مدیر گروه
دانشیار
شماره تماس:-66517341-021


 

 
 دکتر نیلوفر خدابنده لو
دکترای تخصصی داخلی
استادیار
شماره تماس:66517341-021
E-mail:
دکتر راحله علیمرادزاده
متخصص طب سالمندان
استادیار
E-Mail: 
دکتر مریم نیک صولت
متخصص طب سالمندان
استادیار
E-Mail:
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه طب سالمندی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=102.16376.44539.fa
برگشت به اصل مطلب