گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی- معرفی مدیر گروه
معرفی مدیر گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مشخصات :

نام : دکتر ابوالفضل

نام خانوادگی : باقری فرد

آخرین مدرک تحصیلی : متخصص ارتوپدی – فلوشیپ جراحی زانو

گروه آموزشی : ارتوپدی

مرتبه علمی  : دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

محل خدمت : مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شفایحیائیان

آدرس ایمیل : bagherifd@gmail.com      

برای مشاهده CV ، اینجا را کلیک کنید.       

نشانی مطلب در وبگاه گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=103.28942.49745.fa
برگشت به اصل مطلب