گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی- امکانات آموزشی و آزمایشگاهی
امکانات تصویر برداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 
برای مشاهده فهرست امکانات تصویر برداری اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=103.35278.62089.fa
برگشت به اصل مطلب