گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی- برنامه گروه
برنامه گروه در شش ماه اول سال 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱ | 
برای دریافت برنامه پنج شنبه گروه ارتوپدی در سال 1399 اینجا را کیلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=103.35313.61864.fa
برگشت به اصل مطلب