معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- مراحل ثبت طرح در دانشکده
مراحل ثبت طرح در دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 مراحل ثبت طرح

دریافت فایل marahel sabt tarh.docx   [حجم: 101 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/12/25]
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.10727.41978.fa
برگشت به اصل مطلب