معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
1

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/1/31 | 
تبریک میلاد حضرت فاطمه (س)
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.30106.4766.fa
برگشت به اصل مطلب