معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- تایید گزارش طرح
تایید گزارش طرح

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 

دریافت فایل تایید.pdf   [حجم: 69 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/9/10]
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6608.40695.fa
برگشت به اصل مطلب