گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی- سرکار خانم دکتر نهاوندی
سرکار خانم دکتر نهاوندی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | 

سرکار خانم دکتر  آرزو نهاوندی

دکتری پزشکی، تخصص فیزیولوژی پزشکی

رتبه علمی:دانشیار

شماره تماس:86704548

نشانی مطلب در وبگاه گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=110.34036.57990.fa
برگشت به اصل مطلب