گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی- طرح درس
طرح درس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | 
بلوک تنفس
بلوک گوارش
سلول (مقدمات علوم پایه 3)
آزمایشگاه قلب و گردش خون
بلوک عصب 1
بلوک بینایی و شنوایی
بلوک ادراری تناسلی
قلب
خون

 
گردش خون
غدد
پوست
غدد جنسی
نشانی مطلب در وبگاه گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=110.40753.76787.fa
برگشت به اصل مطلب