دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- فرم ارتباط با ما
فرم ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

آدرس دانشکده:استان البرز-فلکه پنجم فردیس-شهرک ناز-جنب میدان بیمارستان-دانشکده پزشکی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 

026-36800318-21 : تلفکس  

  کدپستی:3153613111

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
https://iums.ac.ir/find.php?item=122.5471.40753.fa
برگشت به اصل مطلب