کتابخانه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Science Direct

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/30 | 

به اطلاع دانشجویان میرساند، کتابخانه در نظر دارد مورخ 94/11/14 کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Science Direct برگزار نماید .

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام تا تاریخ 7/ 11/ 94 به واحد کتابخانه مراجعه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
https://iums.ac.ir/find.php?item=124.30124.33942.fa
برگشت به اصل مطلب