گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی- سال تحصیلی 98 - 97
برنامه کنفرانس های سال تحصیلی 98 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/1 | 
جهت دریافت فایل برنامه کنفرانس های هفتگی، ژورنال کلاب، مورتالیتی و موربیدیتی، کارگاه ها و آزمون های کتبی سال تحصیلی 98 - 97 اینجا را کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=133.42511.84038.fa
برگشت به اصل مطلب