گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران- رزومه اعضای هیات علمی
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=135.40802.77001.fa
برگشت به اصل مطلب